Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Uitnodiging trainingsbijeenkomst doorstroomcijfers vo 19 november 2014

Plaats: Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden, ruimte 2.48.

Tijd: 13.30-16.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur

De aansluiting van het voortgezet onderwijs op het middelbaar en hoger onderwijs blijft een belangrijk thema waarop we ook in de komende jaren graag de samenwerking met u zoeken. Naast inspanningen op het terrein van LOB waarin samen met vo en mbo diverse initiatieven worden ontwikkeld, zetten we vanuit Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool, hogeschool Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool nadrukkelijk in op de verdere ontwikkeling van de studiekeuzecheck bij aanvang van de opleiding. Studenten reageren positief op deze ontwikkelingen, maar hoe vergaat het hen dan in hun verdere studieloopbaan?

Lees verder

Succesvolle keuzes


…. van vo-ho activiteiten.

Voor de havo-3 leerlingen wordt de Wegwijsdag georganiseerd. Het doel van deze dag is leerling helpen bij de studiekeuze. Door middel van een workshop kunnen de leerlingen zien welk werkveld er bij een studie hoort en hoe er op de hogescholen wordt gewerkt. Alle drie hogescholen doen mee: NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Gedegen voorbereiding

…. in het verleden geven garantie voor de toekomst.

Op de Oriëntatiedag maken havo-4 leerlingen kennis met verschillende opleidingsmogelijkheden bij NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL. Doel: welk profiel past bij mij?

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.