Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Enza Zaden Award voor beste lessenserie plantenbiologie

Peter Visser, biologiedocent aan CSG Dingstede in Meppel, en Jos Kramer, biologiedocente christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, ontvangen op 30 november bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij  der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Enza Zaden Award. Ze winnen deze prijs voor hun aansprekende lessenreeks over aardappelteelt voor 6 VWO. Groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden wil met deze prijs de interesse in plantenwetenschappen stimuleren, omdat de veredelingssector grote behoefte heeft aan jongeren met een opleiding in de plantenwetenschappen. Die interesse begint met aansprekend onderwijs in plantenbiologie. Lees verder.

Succesvolle keuzes


…. van vo-ho activiteiten.

Voor de havo-3 leerlingen wordt de Wegwijsdag georganiseerd. Het doel van deze dag is leerling helpen bij de studiekeuze. Door middel van een workshop kunnen de leerlingen zien welk werkveld er bij een studie hoort en hoe er op de hogescholen wordt gewerkt. Alle drie hogescholen doen mee: NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Gedegen voorbereiding

…. in het verleden geven garantie voor de toekomst.

Op de Oriëntatiedag maken havo-4 leerlingen kennis met verschillende opleidingsmogelijkheden bij NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL. Doel: welk profiel past bij mij?

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.