Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Aanbod Docenten Ontwikkel Teams (DOT) in Friesland

Voor en door docenten in het voortgezet en hoger onderwijs

Ontmoetingsplek vo-ho

De DOTs in Friesland functioneren als specifiek instrument voor docentprofessionalisering op het terrein van aansluiting tussen vo en ho.
DOTs leiden tot een beter vo-ho contact, versterkte vakkennis, beter didactisch handelen en een professionele houding . Bovendien zorgen ze voor een continue uitdaging en een verhoogde aantrekkelijkheid van het vo en ho docentschap.
Het lesmateriaal dat in DOTs ontwikkeld wordt heeft de unieke eigenschap dat docenten vo en ho het zelf hebben gemaakt. Dit vergroot de kans dat docenten het daadwerkelijk gebruiken in de klas. De lessen worden hierdoor interessanter voor de leerlingen, studenten én voor de docenten.
DOTs zorgen ook voor ‘spread-effects binnen scholen: vo-docenten delen de opbrengsten van de DOT met hun vaksectie en teams op school, ho docenten delen de ervaringen met opleidingen. Lees verder.

Deelnemers kunnen zich aansluiten bij de verschilende DOTs: DOT aardrijkskunde, DOT biologie, DOT Engels, DOT geschiedenis, DOT Nederlands, DOT scheikunde, DOT maatschappijleer en DOT economie.bedrijfseconomie.

Vakoverstijgende DOTs: BedrijfsDOT, DOT Internationalisering en DOT modelleren

Voor meer informatie klik hier en aanmelding, info@vo-ho.nl

 

Succesvolle keuzes


…. van vo-ho activiteiten.

Voor de havo-3 leerlingen wordt de Wegwijsdag georganiseerd. Het doel van deze dag is leerling helpen bij de studiekeuze. Door middel van een workshop kunnen de leerlingen zien welk werkveld er bij een studie hoort en hoe er op de hogescholen wordt gewerkt. Alle drie hogescholen doen mee: NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Gedegen voorbereiding

…. in het verleden geven garantie voor de toekomst.

Op de Oriëntatiedag maken havo-4 leerlingen kennis met verschillende opleidingsmogelijkheden bij NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL. Doel: welk profiel past bij mij?

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.