Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Netwerkdiner 4 december groot succes

Klaas-Wybo van der Hoek bood bij het netwerkdiner namens het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân een tasje met vo-ho opbrengsten aan Sander de Rouwe, gedeputeerde van Provinsje Fryslân. Alle gasten ontvingen na afloop het vo-ho tasje met onder andere de nieuwste producten van werkgroep studievaardigheden en het propedeuserapport. Het Aansluitingsnetwerk was wederom te gast bij restaurant Wannee van NHL Stenden met schoolleiders, docenten, studenten en dit jaar ook enkele leerlingen. Zo’n 70 gasten hebben met wisselende tafelsetting intensief met elkaar gesproken over aansluiting en ervaringen uitgewisseld. Aansluitend op het thema ‘Studievaardig’ hebben tussen de gangen vier docenten een pitch gegeven. Peter Visser, coach van DOT biologie, presenteerde hoe docenten vo en ho in een DOT werken aan professionalisering en onderwijsontwikkeling. Decaan Els Zoer van RSG Sneek vertelde beeldend met een ballonnetje hoe je leerlingen en docenten effectief aan doorlopend LOB kunt laten werken van brugklas naar hbo. Voor leerlingen en studenten die extra uitdagingen zoeken biedt van NHL Stenden mogelijkheden met het junior honours programma voor leerlingen en honours activiteiten voor studenten. Astrid Rienks, docent van Stellingwerfcollege en lid van de werkgroep studievaardigheden, liet zien hoe havo docenten studievaardigheden integreren in het havo onderwijs.

Bewuste keuzes

… van profielen

Voor de havo-3 leerlingen organiseren NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein de Wegwijsdag. De leerlingen doen vooraf een online profielkeuzecheck en volgen op basis daarvan workshops over twee werkvelden. Ze leren welke opleiding erbij horen en welke toelatingseisen deze opleidingen hebben. We helpen de leerling een profiel te kiezen waarmee ze een leuke vervolgopleiding kunnen volgen.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Kennismaken

… met opleidingen en studenten.

Op de Oriëntatiedag helpen Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden de havo-4 leerlingen opweg met hun studiekeuze oriëntatie. Middels een vragenlijst wordt gekeken wat de leerling al gedaan heeft en worden tips gegeven. Op de Oriëntatiedag zelf maken leerlingen -afhankelijk van hun behoefte- kennis met clusters van opleidingen of gaan ze op een speeddate met een student van een specifieke opleiding.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.