Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Netwerkdiner 4 december groot succes

Klaas-Wybo van der Hoek bood bij het netwerkdiner namens het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân een tasje met vo-ho opbrengsten aan Sander de Rouwe, gedeputeerde van Provinsje Fryslân. Alle gasten ontvingen na afloop het vo-ho tasje met onder andere de nieuwste producten van werkgroep studievaardigheden en het propedeuserapport. Het Aansluitingsnetwerk was wederom te gast bij restaurant Wannee van NHL Stenden met schoolleiders, docenten, studenten en dit jaar ook enkele leerlingen. Zo’n 70 gasten hebben met wisselende tafelsetting intensief met elkaar gesproken over aansluiting en ervaringen uitgewisseld. Aansluitend op het thema ‘Studievaardig’ hebben tussen de gangen vier docenten een pitch gegeven. Peter Visser, coach van DOT biologie, presenteerde hoe docenten vo en ho in een DOT werken aan professionalisering en onderwijsontwikkeling. Decaan Els Zoer van RSG Sneek vertelde beeldend met een ballonnetje hoe je leerlingen en docenten effectief aan doorlopend LOB kunt laten werken van brugklas naar hbo. Voor leerlingen en studenten die extra uitdagingen zoeken biedt van NHL Stenden mogelijkheden met het junior honours programma voor leerlingen en honours activiteiten voor studenten. Astrid Rienks, docent van Stellingwerfcollege en lid van de werkgroep studievaardigheden, liet zien hoe havo docenten studievaardigheden integreren in het havo onderwijs.

Succesvolle keuzes


…. van vo-ho activiteiten.

Voor de havo-3 leerlingen wordt de Wegwijsdag georganiseerd. Het doel van deze dag is leerling helpen bij de studiekeuze. Door middel van een workshop kunnen de leerlingen zien welk werkveld er bij een studie hoort en hoe er op de hogescholen wordt gewerkt. Alle drie hogescholen doen mee: NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Gedegen voorbereiding

…. in het verleden geven garantie voor de toekomst.

Op de Oriëntatiedag maken havo-4 leerlingen kennis met verschillende opleidingsmogelijkheden bij NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL. Doel: welk profiel past bij mij?

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.