Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Onderwijscafé “Duurzaam onderwijs werkt”

Helaas moeten wij mededelen dat het Onderwijscafé “Duurzaam onderwijs werkt” op donderdag 2 april 2020 niet door kan gaan i.v.m. de maatregelen omtrent het Coronavirus.

Wij hopen dat het Onderwijscafé op een later moment toch een vervolg kan krijgen, dit communiceren wij t.z.t. via de website en nieuwsbrief.

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert:

Duurzaam onderwijs werkt

Voor wie: iedereen die met onderwijsvernieuwing bezig is binnen vo en ho

Ons café in Campus Fryslân is een ontmoetingsplek voor vo en ho.

Centraal thema: ‘Duurzaam onderwijs’.

Klik hiervoor programma en aanmelding.

Bewuste keuzes

… van profielen

Voor de havo-3 leerlingen organiseren NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein de Wegwijsdag. De leerlingen doen vooraf een online profielkeuzecheck en volgen op basis daarvan workshops over twee werkvelden. Ze leren welke opleiding erbij horen en welke toelatingseisen deze opleidingen hebben. We helpen de leerling een profiel te kiezen waarmee ze een leuke vervolgopleiding kunnen volgen.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Kennismaken

… met opleidingen en studenten.

Op de Oriëntatiedag helpen Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden de havo-4 leerlingen opweg met hun studiekeuze oriëntatie. Middels een vragenlijst wordt gekeken wat de leerling al gedaan heeft en worden tips gegeven. Op de Oriëntatiedag zelf maken leerlingen -afhankelijk van hun behoefte- kennis met clusters van opleidingen of gaan ze op een speeddate met een student van een specifieke opleiding.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.