Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Terugblik Zorgcafé 27 mei 2021

Opbrengsten zorgcafé:

In de week van 22 maart is de jaarlijkse brief over het onderwerp ‘Studeren met een ondersteuningsvraag’ naar schooldecanen, zorg- en ondersteuningscoördinatoren verstuurd. De vier ho-instellingen in het Noorden en het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân beogen hiermee om leerlingen met een ondersteuningsvraag een goede overstap naar het hoger onderwijs te bieden. Een warme overdracht naar de vervolgopleiding zorgt immers voor minder stress en andere problemen.

Werkt u als schooldecaan, zorg-, of ondersteuningscoördinator voor een middelbare school in Groningen, Drenthe of Friesland, heeft u uw interesse nog niet eerder kenbaar gemaakt en wilt u deze jaarlijkse brief via e-mail ontvangen, dan kunt u dat aangeven door het  opgaveformulier in te vullen.

Werkgroeplid uit het voortgezet onderwijs Susanne van der Hoorn ondersteunt een warme overdracht naar een inclusief hoger onderwijs. Zij is decaan, leerlingondersteuner en dyslexiecoach bovenbouw van CSG Comenius in Leeuwarden. “Scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich ten doel gesteld alle leerlingen te begeleiden naar een vervolgopleiding die het best bij hen past. Hierbij is het vooral belangrijk waar de talenten en interesses van de leerling liggen. Voor leerlingen met een hulpvraag in verband met, bijvoorbeeld, dyslexie, autisme, ADHD of een lichamelijke beperking, is het in het proces van studiekeuze belangrijk deze hulpvraag ook mee te wegen. Bij mentoren/coaches en in het LOB-programma zou hier daarom aandacht voor moeten zijn. De drie noordelijke instituten voor hoger onderwijs en het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân hebben oog voor leerlingen met een hulpvraag en willen graag maatwerk leveren in de begeleiding zodat ook deze studenten hun studietijd ten volle kunnen benutten. Het is belangrijk dat aankomende studenten met een hulpvraag deze daarom neerleggen bij de studentdecaan van hun gekozen opleiding”

Hulp bij jouw studiekeuze

Eenmaal begonnen aan de laatste jaren van de middelbare school, wordt het tijd om op zoek te gaan naar een opleiding of studie. Dit is vaak erg lastig.

Wat zijn jouw interesses?

Kies uit een lijst jouw favoriete thema en/of vak. Hierbij krijg je vervolgens een lijst met opleidingen/studies te zien die bij jouw interesses aansluiten.

Bekijk studies en opleidingen

Vind een profiel of studie die bij jou past

Deze site helpt jou bij je profielkeuze en studiekeuze. Op deze website vind je alle opleidingen en studies van NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente.

Doe mee aan studiekeuze evenementen die hogescholen en universiteiten aanbieden. Je kunt ook vragen stellen aan studenten en opleidingen over schoolprojecten, profielwerkstuk en over studeren.
Kijk ook op Profiel- & studiekeuze flyer van het HBO en WO.

Ga op keuzeonderzoek

Uit ervaring weten we dat als je meedoet aan keuzeactiviteiten, de kans op de juiste studiekeuze groter wordt. Ga dus regelmatig op onderzoek om de juiste studiematch te vinden.

Zit je in havo of vwo 3 kijk dan bij de Wegwijsdag. Je vindt daar ook informatie over jouw profielkeuze. Zit je in havo 4 of vwo 4 meld je dan aan voor de Oriëntatiedag.

Bezoek ook een open dag samen met je vrienden of ouders. Je kunt verschillende studies vergelijken en je hoort ervaringen van studenten. Als je bijna zeker bent van je studiekeuze, helpt de meeloopdag om zeker te weten of de studie goed bij jou past. Kijk ook naar het aanbod van online studiekeuze activiteiten

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.