Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

30-jarig jubileumfeest

Uitnodiging & aanmelding jubileumfeest Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân,

over duurzaam toekomstbestendig onderwijs,

locatie RSG Magister Alvinus te Sneek.

Uitnodiging

Bekend is dat aansluiting werkt via onderwijs, loopbaanoriëntatie en zorg. Het zijn tevens de basiselementen voor duurzaam toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat verbonden is met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals geformuleerd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met als voorbeelden  klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie.

De leden van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân staan voor een voortgezet onderwijs, dat pedagogisch, didactisch en qua toekomstperspectief van jongelui, aansluit bij het hoger onderwijs en de beroepenwereld en dat natuurlijk op basis van inclusiviteit, iedereen telt mee.

De RSG Magister Alvinus is zeer vereerd als “gastheer” op te mogen treden bij het 30-jarig jubileumfeest van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân. Temeer omdat het thema van dit jubileum ‘Duurzaam en toekomstbestendig onderwijs’ is. We zijn sinds een paar jaar Eco-school en toekomstbestendig onderwijs is een van onze drie kernambities. Ik zal jullie graag welkom heten op donderdag 7 oktober!

Sixtus Haverkamp rector/bestuurder

Graag heeft het Aansluitingsnetwerk reeds in juli een indicatie over het aantal jubileumfeestgangers. Meld je dus nu al aan. Deelnemers van alle vo-scholen, ho-instellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en politiek, die duurzaam toekomstbestendig onderwijs in Friesland een warm hart toedragen zijn van harte welkom. Stuur deze uitnodiging daarom ook door binnen je eigen netwerk. Eind augustus volgt meer gedetailleerde informatie over het jubileumfeest, de informatiemarkt, presentaties en workshops. Hierna alvast een greep uit het programma. Voor nu een fijne vakantie en hopelijk zien we elkaar live op 7 oktober.

Marjo Dijkstra, Hilde Mesken, Bert Colly, Jelle Nauta en Klaas-Wybo van der Hoek, het aansluitingsteam

 

 

 

Programma

16.00 uur: Informatiemarkt, presentaties en workshops over duurzaam toekomstbestendig onderwijs

Met bijdragen en informatiestands van onder andere NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein, de RUG en het Friese voortgezet onderwijs over bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, projectonderwijs en doorlopende leerlijnen, de eigen leden met good practices, de gemeente Sûdwest- en de Provincie Fryslân, Circulair Friesland (bedrijfsleven), Spark the Movement en IVN. Leerlingen en studenten zijn actief betrokken in het programma.

De presentaties en workshops gaan onder meer  over: studievaardigheden tools, Design Based Education, loopbaanoriëntatie, productpresentaties (o.a. PWS, profielprojecten) door leerlingen studenten, inclusief onderwijs, internationaliseren via Erasmus, virtual reality bij NLT modules, digitale module met een forensische leskist, aan de slag met Duurzame Ontwikkelingsdoelen, toekomstbestendig schoolleiderschap, kennisagenda Friesland, duurzaam ondernemen en onderwijs in het vo en ho, onzekerheidsvaardigheden als oplossing!

18.00 uur: Buffetdiner, informatiemarkt en muziek

Tijdens het lopend buffet is er tijd om te ‘netwerken’, blijft de informatiemarkt open en wordt het ‘infodiner’ muzikaal omlijst.

19.00 uur: Symposium en presentatie “Dertig jaar verder met het Aansluitingsnetwerk”

Componist, wereldverbeteraar en cultureel ondernemer Merlijn Twaalfhoven beschouwt onze ‘onderwijsbubbel’ over duurzaam toekomstbestendig onderwijs en leert ons “onzekerheidsvaardig te navigeren in een veranderende wereld”.

Merlijn Twaalfhoven pleit voor radicale omslag: ‘Haal de kunst van het podium’ | De Volkskrant

Verder zal een jubileumbundel met interviews over de toekomst van “aansluiting” en daarmee samenhangend het Aansluitingsnetwerk uitgereikt en gepresenteerd  worden. Sixtus Haverkamp van Magister Alvinus is onze gastheer.

20.00 uur: Afsluiting en herstart van ons Aansluitingsnetwerk

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Hulp bij jouw studiekeuze

Eenmaal begonnen aan de laatste jaren van de middelbare school, wordt het tijd om op zoek te gaan naar een opleiding of studie. Dit is vaak erg lastig.

Wat zijn jouw interesses?

Kies uit een lijst jouw favoriete thema en/of vak. Hierbij krijg je vervolgens een lijst met opleidingen/studies te zien die bij jouw interesses aansluiten.

Bekijk studies en opleidingen

Vind een profiel of studie die bij jou past

Deze site helpt jou bij je profielkeuze en studiekeuze. Op deze website vind je alle opleidingen en studies van NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente.

Doe mee aan studiekeuze evenementen die hogescholen en universiteiten aanbieden. Je kunt ook vragen stellen aan studenten en opleidingen over schoolprojecten, profielwerkstuk en over studeren.
Kijk ook op Profiel- & studiekeuze flyer van het HBO en WO.

Ga op keuzeonderzoek

Uit ervaring weten we dat als je meedoet aan keuzeactiviteiten, de kans op de juiste studiekeuze groter wordt. Ga dus regelmatig op onderzoek om de juiste studiematch te vinden.

Zit je in havo of vwo 3 kijk dan bij de Wegwijsdag. Je vindt daar ook informatie over jouw profielkeuze. Zit je in havo 4 of vwo 4 meld je dan aan voor de Oriëntatiedag.

Bezoek ook een open dag samen met je vrienden of ouders. Je kunt verschillende studies vergelijken en je hoort ervaringen van studenten. Als je bijna zeker bent van je studiekeuze, helpt de meeloopdag om zeker te weten of de studie goed bij jou past. Kijk ook naar het aanbod van online studiekeuze activiteiten

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.