Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Jaarvergadering

Jubileumfeest Aansluitingsnetwerk verplaatst, jaarvergadering gaat door.

Jubileumfeest verplaatst

Gisteren heeft RSG Sneek in samenspraak met het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân besloten dat ons grote jubileumfeest op 7 oktober met zo’n 200 deelnemers vanwege corona niet haalbaar is. We gaan het jubileumfeest verplaatsen naar een later moment, waarschijnlijk voorjaar 2022 en zijn blij dat Sixtus Haverkamp dan wederom zijn prachtige locatie in Sneek ter beschikking stelt.

Jaarvergadering gaat door

Wel organiseren we op 7 oktober de jaarvergadering voor onze leden voortgezet onderwijs en hoger onderwijs bij RSG met een kleine deelnemersbezetting en sterk ingedikt inhoudelijk programma van 15.00 tot 18.00. Thema blijft Duurzaam toekomstbestendig onderwijs. Het Aansluitingsnetwerk vo-ho zal via een mail- en belronde in de periode 13 t/m 23 september deelnemers persoonlijk uitnodigen.

Voor deze vergadering zijn de leden, bestuurders of hun afgezanten van de Friese onderwijsinstellingen, reeds uitgenodigd en als deelnemer aan de jaarvergadering vastgelegd en toegevoegd. Ook zij worden binnenkort persoonlijk ingelicht over de ontstane situatie.

Marjo Dijkstra, Hilde Mesken, Bert Colly, Jelle Nauta en Klaas-Wybo van der Hoek,
het aansluitingsteam.

RSG Magister Alvinus

Vanwege de huidige gedragsregels op VO-scholen m.b.t. corona – en dan met name de 1.5 meter maatregel – hebben we als RSG Magister Alvinus helaas moeten besluiten dat we maar een beperkt aantal bezoekers kunnen ontvangen. Dat betekent dat de geplande festiviteiten in het kader van het 30-jarig jubileum van het aansluitingsnetwerk VO-HO op 7 oktober, met uitzondering van de jaarvergadering, verschoven worden naar een latere datum.

Sixtus Haverkamp rector/bestuurder  

Hulp bij jouw studiekeuze

Eenmaal begonnen aan de laatste jaren van de middelbare school, wordt het tijd om op zoek te gaan naar een opleiding of studie. Dit is vaak erg lastig.

Wat zijn jouw interesses?

Kies uit een lijst jouw favoriete thema en/of vak. Hierbij krijg je vervolgens een lijst met opleidingen/studies te zien die bij jouw interesses aansluiten.

Bekijk studies en opleidingen

Vind een profiel of studie die bij jou past

Deze site helpt jou bij je profielkeuze en studiekeuze. Op deze website vind je alle opleidingen en studies van NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente.

Doe mee aan studiekeuze evenementen die hogescholen en universiteiten aanbieden. Je kunt ook vragen stellen aan studenten en opleidingen over schoolprojecten, profielwerkstuk en over studeren.
Kijk ook op Profiel- & studiekeuze flyer van het HBO en WO.

Ga op keuzeonderzoek

Uit ervaring weten we dat als je meedoet aan keuzeactiviteiten, de kans op de juiste studiekeuze groter wordt. Ga dus regelmatig op onderzoek om de juiste studiematch te vinden.

Zit je in havo of vwo 3 kijk dan bij de Wegwijsdag. Je vindt daar ook informatie over jouw profielkeuze. Zit je in havo 4 of vwo 4 meld je dan aan voor de Oriëntatiedag.

Bezoek ook een open dag samen met je vrienden of ouders. Je kunt verschillende studies vergelijken en je hoort ervaringen van studenten. Als je bijna zeker bent van je studiekeuze, helpt de meeloopdag om zeker te weten of de studie goed bij jou past. Kijk ook naar het aanbod van online studiekeuze activiteiten

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.