Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

30 jarig jubileumfeest

Het belangrijkste uitgangspunt van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is dat leden de koers van het netwerk bepalen.

Leden uit het voortgezet en hoger onderwijs werken samen aan een optimale aansluiting en overstap van het ‘secundaire naar het tertiaire onderwijs’. En dat al sinds 1990.

Na alle coronastress wil het Aansluitingsnetwerk op begin oktober 2021 het 30 jarig jubileum vieren.
Het jubileumfeest is een samenballing van meerdere activiteiten, te weten; de jaarvergadering, het netwerkdiner en symposium/conferentie met als inhoudelijk thema het dertigersdilemma en duurzaam onderwijs.

Van alle leden wordt een afvaardiging uitgenodigd.

Zoals bekend probeert het Aansluitingsnetwerk de jaarvergadering altijd bij een vo-lid te laten plaatsvinden. Onze 2020 vergadering werd bij het Lauwers College in Buitenpost (Noord) georganiseerd, daarvoor in 2019 waren we op bezoek bij het Linde College in Oosterwolde (Oost). De netwerkdiners vinden altijd in r​estaurant Wannee bij NHLStenden in Leeuwarden (Midden) plaats.

Het Zuiden en Westen van Friesland zijn nog niet aan de beurt geweest. Voor het trio jaarvergadering, netwerkdiner en symposium/conferentie ligt Súdwest-Fryslân als locatie dus voor de hand. De regio met Bolsward en Sneek als belangrijke kernen.

Binnenkort via onze april-mailing meer informatie over ons jubileumfeest.30 jarig jubileumfeest 

Hulp bij jouw studiekeuze

Eenmaal begonnen aan de laatste jaren van de middelbare school, wordt het tijd om op zoek te gaan naar een opleiding of studie. Dit is vaak erg lastig.

Wat zijn jouw interesses?

Kies uit een lijst jouw favoriete thema en/of vak. Hierbij krijg je vervolgens een lijst met opleidingen/studies te zien die bij jouw interesses aansluiten.

Bekijk studies en opleidingen

Vind een profiel of studie die bij jou past

Deze site helpt jou bij je profielkeuze en studiekeuze. Op deze website vind je alle opleidingen en studies van NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente.

Doe mee aan studiekeuze evenementen die hogescholen en universiteiten aanbieden. Je kunt ook vragen stellen aan studenten en opleidingen over schoolprojecten, profielwerkstuk en over studeren.
Kijk ook op Profiel- & studiekeuze flyer van het HBO en WO.

Ga op keuzeonderzoek

Uit ervaring weten we dat als je meedoet aan keuzeactiviteiten, de kans op de juiste studiekeuze groter wordt. Ga dus regelmatig op onderzoek om de juiste studiematch te vinden.

Zit je in havo of vwo 3 kijk dan bij de Wegwijsdag. Je vindt daar ook informatie over jouw profielkeuze. Zit je in havo 4 of vwo 4 meld je dan aan voor de Oriëntatiedag.

Bezoek ook een open dag samen met je vrienden of ouders. Je kunt verschillende studies vergelijken en je hoort ervaringen van studenten. Als je bijna zeker bent van je studiekeuze, helpt de meeloopdag om zeker te weten of de studie goed bij jou past. Kijk ook naar het aanbod van online studiekeuze activiteiten

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.