Aansluiting vo-ho

Aansluiting werkt als een doorlopend proces
Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is het hele jaar actief voor leerlingen om hun aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aansluiting werkt als een doorlopend proces via drie aansluitingsthema´s in relatie met de drie hoofddoelstellingen van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân.

Aansluitingsthema’s
Docenten, mentoren, coaches, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders uit het vo en ho zijn samen dagelijks aan het werk met aansluitingsactiviteiten.
Drie aansluitingsthema’s staan daarbij centraal:
1. Aansluiting van het onderwijs; via doorlopende leerlijnen,
2. Loopbaanleren; van loopbaanoriëntatie (vo) naar studieloopbaanbegeleiding (ho),
3. Inclusief onderwijs; via onbeperkt studeren.

In relatie met de aansluitingsthema’s zijn binnen het Aansluitingsnetwerk drie werkgroepen actief. Binnen deze werkgroepen, werken collega’s uit het voortgezet onderwijs en hoge onderwijs als gelijkwaardige partners samen. Bij de werkgroep zorg is zelfs het hele ‘zorgveld’ actief betrokken. Het aansluitingsthema onderwijs wordt ingevuld door de werkgroep onderwijs, het thema loopbaanbegeleiding door de werkgroep communicatie.

Hoofddoelstellingen
In relatie met deze drie thema’s en eigen Aansluitingsnetwerk ambities kunnen de hoofddoelstellingen van het Aansluitingsnetwerk als volgt worden beschreven:
a. Professionalisering van actoren/professionals in het vo en ho in relatie met de aansluitingsthema’s onderwijs, loopbaanbegeleiding en zorg stimuleren,
b. Organiseren van aansluitingsactiviteiten zoals het zorgcafé, onderwijscafé en netwerkdiner over actuele gebeurtenissen in verband met de drie thema’s,
c. Ontwikkelen van aansluitingsmaterialen en -tools om de hiervoor genoemde doelstellingen mogelijk te maken zoals de eigen websites, vakdidactiekmethode generieke studievaardigheden, profielwerkstuk tools, doorlopende leerlijn (internationalisering) en flyer ‘aansluiting opleidingen op profielen’.