Werkgroepen

Werkgroepen Communicatie en Onderwijs zijn een vaste groep collega’s vanuit het vo en ho, die zich met name bezig houden met onderwijsontwikkeling en het organiseren van aansluitingsactiviteiten.

Daarnaast is er een projectgroep die jaarlijks wisselt van thema, afgestemd op de vraag vanuit het onderwijs. Komend jaar 2020-2021 staat het thema zorg centraal. Die zich o.a. bezig houdt met de afstemming van informatie over de mogelijkheden van studeren met ondersteuningsbehoefte.

Interesse om aan te sluiten bij één van de werkgroepen of projectgroep ail naar info@vo-ho.nl

Klik op de onderstaande netwerkbijeenkomsten voor meer informatie, het programma en aanmelding.
• Onderwijs Café
• Zorg Café
• Jaarvergadering
• Netwerkdiner
• Bedrijfsbezoek