Activiteiten en producten

Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân richt zich op die activiteiten die via het voortgezet (vo) en het hoger (ho) onderwijs uiteindelijk van waarde zijn voor alle leerlingen en studenten in hun ontwikkeling en overgang van het vo naar het ho.

In de afgelopen jaren zijn er door het netwerk al vele goede activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Gezien het bovenstaande en de ontwikkelingen in de onderwijsomgeving van het vo en ho lijken voor het netwerk in de aankomende jaren activiteiten nodig die gericht zijn op:

  • Het uitwisselen van informatie tussen de scholen en instellingen
  • Het in contact brengen en verbinden van medewerkers in het vo en ho

Het netwerk rekent daarbij vooral tot haar taak om de verbinding tot stand te brengen en te verbeteren tussen de scholen en instellingen.