Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

BedrijfsDOT

Algemeen

Netwerk Noord/Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân ondersteunt de opzet van een bedrijven Docent Ontwikkel Team (bedrijfsDOT) in Leeuwarden en nodigt u van harte uit hierin te participeren.

De bedrijfsDOT wil gaan functioneren als een netwerkkring van docenten vo, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (om te beginnen uit de sectoren techniek, water en food) en docenten van de NHL lerarenopleidingen exacte vakken. De bijeenkomsten zullen voornamelijk plaatsvinden op locatie bij bedrijven in de regio.

Tijdens de bijeenkomsten zal er, naast een rondleiding door het bedrijf, uitgebreid worden gesproken/afspraken worden gemaakt over samenwerking tussen vo-scholen en bedrijven. De opbrengst kan zeer divers zijn, we denken aan de volgende opties:

  • Gastlessen door vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven
  • Verrijken van lessen met bedrijfservaringen
  • Ideeën voor schoolprojecten, profielwerkstukken en meesterproeven
  • Verkrijgen van beelden van hbo werkvelden
  • Excursies voor leerlingen
  • Docentstages (individueel of in groepsverband)
  • Bedrijfstages voor studenten van NHL lerarenopleiding
  • Contacten voor thematische projecten op school
  • Deelname scholen/bedrijven aan landelijk georganiseerde activiteiten (bv. Week van de levensmiddelenindustrie)
  • Versterking en verbreding LOB

De bijeenkomsten worden op woensdagmiddagen georganiseerd van  ca. 15.00 – 17.00 uur.
De eerste bijeenkomst zal zijn eind oktober / begin november.

Hebt u interesse om te participeren in de bedrijfsDOT, dan kunt u dat per mail kenbaar maken, bij ondergetekenden. U ontvangt dan in oktober de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Ook als u vragen hebt over de opzet van de bedrijfsDOT kunt u bij één van ons terecht. En wilt u deze uitnodiging delen met geïnteresseerde collega’s?

We hopen dat alle scholen in de regio een vertegenwoordiger gaan afvaardigen.

Coach bedrijfsDOT:
Marieke Hornstra Moedt
E-mail: m.hornstramoedt@annamaria.nl
Docent exacte vakken Anna Maria van Schurman, Franeker

Jelle Nauta
E-mail:  jelle.nauta@hvhl.nl
Coördinator Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân
Docent Life Sciences & Technology opleidingen hogeschool Van Hall Larenstein

 

Bedrijfsbezoek

De bedrijfsDOT heeft in Fryslan een breed bedrijvennetwerk opgebouwd van lokale bedrijven die bereid zijn mee te werken aan activiteiten voor docenten en leerlingen.

Het eerste bedrijfsbezoek van dit schooljaar was op 18 oktober 2017 bij Bouwgroep Dijkstra Draismaklik hier voor het programma. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft filmpjes over dit project op hun site staan. Het volgende bedrijfsbezoek was op 24 januari 2018 bij Wetterskip Fryslanklik hier voor het programma.

Op 28 maart 2018 hebben we met een zevental deelnemers van de BedrijfsDOT een bezoek gebracht aan de Coöperatieve Kleursel- en Stremselfabriek (CSK Food Enrichment) in Leeuwarden. Door de geanimeerde presentaties en interessante rondleiding in dit hoogtechnologische bedrijf kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagde middag.
CSK staat open voor excursies voor leerlingen alsook voor gastlessen voor verschillende leerjaren en niveaus. Mocht u interesse hebben dan hoor ik dat graag.

Bedrijfsbezoek Van der Meulen – de Meesterbakkers
Graag nodigen wij u op woensdagmiddag 4 juli uit om kennis te maken met Van der Meulen – de Meesterbakkers in Hallum. Al vier generaties lang wijdt de Friese bakkersfamilie Van der Meulen zich met hart en ziel aan één doel: het maken van meesterlijk lekkere bakkerijproducten, die met liefde voor het vak worden gemaakt.

Klik hier voor de uitnodiging, aanmelden kan via Marieke Hornstra Moedt, e-mail: m.hornstramoedt@annamaria.nl

Presentatie BedrijfDOT

Op de Friese onderwijsdag 2017 presenteerde Coach Marieke Hornstra Moedt de BedrijfsDOT. Benieuwd naar de presentatie klik hier.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.