Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Overzicht opleidingseisen en aanbevolen vakken

De lijst aanbevolen vakken is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool, Stenden hogeschool en Hogeschool VHL. Op deze lijst staat een kolom aanbevolen met als doel de vakkeuze binnen de profielen voor leerlingen te vergemakkelijken.

Toelatingseisen hogeronderwijs aanbevolenvakken HBO Leeuwarden def 2018-2019

Bovenstaande lijst is afgeleid van de landelijke lijst, zie hieronder.

De jaarlijkse update van de Regeling nadere vooropleidingseisen en de Regeling aanvullende eisen. Deze regeling is op 3 april 2014 gepubliceerd.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.