Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Aansluitingsmonitor

Het doel van de aansluitingsmonitor is hbo en vo/mbo een spiegel voor te houden, die hen in staat stelt de kwaliteit van de aansluiting in het hbo te bewaken en te verbeteren. De aansluitingsmonitor brengt in beeld hoe studenten de aansluiting tussen vooropleiding of voortraject ervaren en geeft informatie over de factoren die van invloed zijn op een goede aansluiting. Er wordt gerapporteerd op drie aggregatieniveaus: instellingen (VO, MBO en HBO), HBO-opleidingen en toeleverende scholen.

In december 2010  / januari 2011 heeft de werkgroep Aansluitingsmonitor wederom het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van de Aansluitingsmonitor onder propedeuse studenten georganiseerd bij  6 grotere hogescholen in Noord – Oost  Nederland.

In de vragenlijst  zijn de volgende factoren  opgenomen:

 • Aansluiting vaardigheden
 • Aansluiting vakken
 • Tevredenheid mbt voorlichting door vooropleiding en opleiding
 • Tevredenheid over studiekeuzegesprekken
 • Mate van tevredenheid eerste 4 maanden: sociale en academische integratie
 • Motivatie student:  intrinsiek en extrinsiek
 • Aspecten van vasthoudendheid bij opleiding na 4 maanden
 • Intentie om te blijven bij de opleiding na 4 maanden

Studenten hadden de mogelijkheid hun vragenlijst als pdf op te slaan en deze te bespreken in een studieloopbaangesprek met de SLB-docent. De resultaten van het onderzoek zijn op de volgende wijze verspreid:

Enkele interessante uitkomsten van de eindrapportage van december 2011:

 1. Uit de verdiepende eindrapportage blijkt dat  twee factoren een aantoonbare positieve invloed hebben op intentie van student om bij de opleiding te blijven. Dit zijn:
  1. Inhoudelijke voorlichting door de opleiding
  2. Aspecten van academische integratie, o.a. contact met docenten en studiebegeleiding
 2. Resultaten van interventies:
  1. Duitse studenten vergeleken met overige instroom
  2. Effecten van studiekeuzegesprekken bij enkele opleidingen
  3. Effecten van nieuwe schoolexamenvakken: Onderzoek en ontwerpen (O&O), Natuur, Leven en Technologie (NLT) en Wiskunde D (WD)

Voor meer informatie: Jelle Nauta.

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.