Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Propedeuse resultaten

In het studiejaar 2010-2011 is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijke gekozen studie is blijven volgen iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 64% van de studenten in dat jaar bleven dezelfde studie volgen. In de twee voorgaande jaren was dit 62%. Nog steeds haakt 36% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie.

Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met de voorgaande jaren. Het rendement in het studiejaar 2010-2011 is 51%. In de twee voorgaande jaren was het respectievelijk 57% en 60%. Hiermee is het studierendement van Friese leerlingen hoger in vergelijking met alle eerstejaars studenten in Nederland.

Het totaal behaald aantal EC’s door eerstejaarsstudenten is niet wezenlijk veranderd, tussen de verschillende studierichtingen van de hogescholen zijn wel wat verschuivingen te zien, maar geen spectaculaire.

Het verband tussen leeftijd en studieresultaat blijkt opnieuw niet eenduidig. Er is geen relatie te leggen tussen leeftijd en studieresultaat. De verschillen tussen hogescholen en leeftijdsgroepen zijn evident.

De exit onderzoeken geven een indicatie welke factoren van belang zijn voor een student om een studie te beëindigen. Veelal geven studenten aan dat het toekomstig beroepsperspectief niet blijkt aan te sluiten bij de oorspronkelijke gedachte en dat verwachtingen rondom de studie niet zijn uitgekomen. Daarnaast zijn er een aantal andere factoren.

Bij de gegevens moeten een belangrijke opmerking worden geplaatst. Men moet bij het bestuderen van de gegevens voorzichtig zijn met het trekken van conclusies omdat de overzichten in bepaalde gevallen tot stand zijn gekomen op basis van (relatief) kleine leerlingen- of studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding.

Meer informatie? Neem contact op met Wiko Veenvliet.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.