Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Bèta docentendag vrijdag 20 juni 2014

universiteit groningenPrintlogo NHL NIEUW okt 2012Logo VHL 2013 260x127  LOGO VOHO Fryslan

Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden
Organisatie: Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân  
Contact: info@vo-ho.nl 
Poster: Poster Bèta docentendag 2014 klik kier.

Aanmelding: niet meer mogelijk

Thema: Toepassingen met 3D-printing

Kosten: € 100,- per deelnemer (max. € 400,- per school); deelnemers Friese scholen dragen bij via schoolcontributie Aansluitingsnetwerk

NB. Deze studiedag komt in registerleraar.nl; deelnemers ontvangen certificaat

 

Programma

Ochtendprogramma

9:25       Opening  in auditorium door Wendy Haans-Zuidema, directeur Life Sciences & Technology

9:30       3D-printen van keramische waterfilters door Tobias Strating van SymbioShape en deeltijd student Milieukunde, hogeschool VHL en dr. Paula van den Brink, docent Milieukunde, hogeschool VHL.

Tobias is expert op het gebied van 3D-printing en heeft onderzoek gedaan in 3D-printen metpasta-achtige substanties. Met aanpassingen in de Desktop 3D-printer (Ultimaker 1) blijkt het mogelijk om met klei, chocolade en andere viskeuze pasta’s te kunnen printen. In het kader van de minor Innovations 4 Sustainability bij hogeschool VHL heeft hij onderzoek gedaan naar mogelijkheden om een keramisch waterfilter te printen.Paula geeft een overzicht van toepassingen van membraanfiltratie technieken en de plaats van keramische filters daarin.

10:15   Korte pauze

10:30     Innovatieve toepassingen met de 3D-(food)printer door dr. ir. Kjeld van Bommel van TNO

11:30     Korte pauze

 

Workshop omschrijvingen klik hier

11:45     Workshop/activiteiten ronde 1

1.1 Workshop 3D-foodprinting door de heer Kjeld van Bommel van TNO
1.2 Workshop / presentatie door Thea Nabring en Geke Versprille van www.registerleraar.nl
1.3 Workshop Toepassingen met Arduino door Peter Struwe
1.4 Open practicum in Water Applicatie Centrum (Wetsus / hogeschool VHL)
1.5 Rondleiding Wetsus
1.6 Rondleiding  labs VHL / zonnebootteam

 12:45     Lunch en informatiemarkt in studiekantine

Stands:

 1. Aanbod van Docent Ontwikkel Teams (DOTs): opbrengsten, plannen voor komend jaar en uitwisselen ideeën en lesmaterialen
 2. Programma aanbod 2014 -2015 van  Bèta Netwerk Noord (RUG, VHL, NHL, Stenden, HG)
 3. Onderzoek DOT over inzet van tablets in havo2 / vwo2 bij bètavakken door Francine Behnen
 4. Registerleraar.nl  (Thea Nabring en Geke Versprille)
 5. Presentatie resultaten 3D-print module door studenten LS&T: printen met recycled plastics
 6. Databank Games en mogelijkheden van games voor het onderwijs door Ineke Verheul (www.databankgames.nl); deelnemers docentendag en DOT’s ontvangen een gratis account!
 7. VHL  aanbod voor profielwerkstukken, meesterproeven,  leskisten en lesposters
 8. Demonstratie van Touch Map Table en toepassingen GIS bij VHL (Ruben de Vries en Ignas Dümmer)
 9. NLT-stand met nieuwe test module 3D-printing, gebruik van games bij NLT en VHL aanbod van NLT modules
 10. Centre of Expertise Watertechnology (Ruth Rottiné) / LS&T (Karin Brouwer) / Wetsus (Jos van Dalfsen)
 11. Dairy chain: vernieuwde zuivelopleidingen mbo-hbo-wo
 12. Dairy campus (Gelein Biewenga, docent Dier- en veehouderij)

 

Middagprogramma

14.15 workshop / activiteiten rondes 2

2.1 Workshop 3D-printing: kennismaking havo/vwo modules 3D-printing door Mart Mojet, VHL
2.2 Workshop DOT biologie met Peter Visser, Dingstede en Ineke de Jonge, VHL
2.3 Workshop Databank Games door Ineke Verheul
2.4 Workshop DOT scheikunde door Jan van Lune, Stellingwerfcollege en Gabriela Leusink, VHL

15.15 Korte pauze

15.30 workshop / activiteiten rondes 3

3.1 Workshop GIS en big data door Ignas Dümmer, Ruben de Vries, hogeschool VHL
3.2 Workshop interactieve statistiek door Hylke van Dijk, NHL en Mart Mojet, VHL
3.3 Introductie op docenttraining onderzoekvaar-digheden door Leo Bentvelzen, VHL
3.4 Workshop DOT interactiviteit met ICT door Francine Behnen, Bogerman en Saskia Tuenter, Dollard College

16:30     Borrel in studiekantine

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.