Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Big Data van en voor Food & Dairy

Door de verregaande automatisering wordt er bij de productie van levensmiddelen steeds meer data verzameld. De data wordt tot nu toe alleen gebruikt voor het achterhalen van wat mis ging bij de productie. Dat is jammer, want er ligt informatie en (voorspellende) kennis in verborgen. Wiskundigen en statistici staan te popelen om met de data aan de gang te gaan. Getallen, daar kunnen ze wat mee! Toch vallen resultaten van dit soort analyses tegen. Het blijkt essentieel om de context te weten van de getallen. Kort gezegd: om getallen uit een kaasfabriek te analyseren moet je weten hoe kaas wordt gemaakt.

In de zuivelindustrie zijn recent met hulp van studenten, docenten en lectoren succesvolle projecten uitgevoerd. In de lezing zal worden ingegaan op de succesfactoren voor (big) data analyse en hoe studenten en docenten daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

Dr. Peter de Jong is lector Zuivelprocestechnologie aan de University of Applied Sciences Van Hall Larenstein. Daarnaast is hij Principal Scientist Food Processing bij NIZO food research in Ede. Verder is hij programmadirecteur van een omvangrijk open innovatie programma bij het Institute of Sustainable Process Technologies (ISPT) in Amersfoort. Peter schreef meer dan 150 artikelen in wetenschappelijke en technologische tijdschriften. In 2013 publiceerde hij het boek “Sustainable Dairy Production”.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.