Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Conferentie internationaliseren@home

“Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. […] Volgens de raad kan internationalisering ambitieuzer worden opgepakt dan nu het geval is. De ambitie hoort te zijn dat alle jongeren ‘internationaal competent’ worden.” Bron: advies ‘internationaliseren met ambitie’, Onderwijsraad.

Datum/tijd: vrijdag 15 juni 2018, van 12.00 – 16.00 uur
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden
Meer informatie: IVN via 06 201 30 533

Friesland als koploper in internationalisering onderwijs

In Friesland is al een sterke beweging gaande op het gebied van internationalisering in het onderwijs. NHL Stenden Hogeschool heeft het concept Wereldwijs Onderwijs over internationalisering in het basis- en middelbaar onderwijs. Veel Mbo-opleidingen kennen een uitgebreid stagenetwerk in het buitenland. Via de internationale GEO-projecten van IVN maken leerlingen van middelbare scholen uit diverse landen kennis met internationale vraagstukken op het gebied van water en circulaire economie. De sectoroverstijgende GEO-projecten, zoals GEO-WATER en GEO-CIRCLE, worden ondersteund door Erasmus+.

We willen een impuls te geven aan deze beweging en samenwerking in de hele onderwijskolom met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid regionaal stimuleren. Daarom organiseert IVN, in samenwerking met Nuffic, Elos, Erasmus+, provincie Fryslân, aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân en het Hoger Onderwijs in Leeuwarden, op vrijdag 15 juni de conferentie: Internationaliseren@home.

Waarom @home? Omdat internationaliseren regionaal begint, met het zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en lokale en regionale overheden. En omdat het begint bij de eigen directe leef- en leeromgeving van leerlingen en studenten. De regio als basis voor internationalisering in de culturele hoofdstad van Europa 2018: Leeuwarden.

Inspirerende workshops en sprekers voor het hele onderwijsveld

Tijdens de workshops bekijken we internationalisering vanuit verschillende invalshoeken; bedrijfsleven, onderwijs, overheid. Onder andere directeur van Nuffic, Freddy Weima, en Gedeputeerde Provincie Fryslân, Sander de Rouwe, zullen een actieve bijdrage leveren aan deze dag. We sluiten de dag af met concrete aanbevelingen.

Voor wie?
De conferentie is voor docenten en schoolleiders van primair tot en met hoger onderwijs in Friesland en daarbuiten, die internationalisering een warm hart toedragen.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.