Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Talenconferentie 2017

Programma:

13.00 – 13.30 uur     aanloop/inschrijving NHL Hogeschool
13.30 – 13.35 uur     plenaire opening door Joke van Balen, afdeling Talen, NHL
Hogeschool
13.35 -14.05 uur       Power lecture door Willem Eikelenboom,
directeur Instituut Educatie, NHL Hogeschool
14.10 – 15.10 uur      workshopronde 1
15.10 – 15.25 uur     pauze
15.25 – 16.25 uur    workshopronde 2
16.25 – 17.00 uur     Borrel

Workshopomschrijvingen

Help or hindrance?
Jeanine Mysliwiec – docent Engels, lerarenopleiding Engels NHL Hogeschool

The use of the first language in the English classroom
One of the on-going debates among English language teachers is that of whether or not to use the students’ first language (L1) in the foreign (L2) language classroom. Yet despite the belief that English is best taught with a policy of English-only, research indicates that it sometimes makes sense to use the students’ own language. This workshop will focus on how a principled and conscious use of the first language (L1) can assist language learning and help maximise the use of the target language. Practical classroom ideas will be shared that apply to teaching English but also other languages.

Studievaardigheden
Jeannette Postema, Hanzehogeschool, Studievaardighedenset Havo-Hbo

Netwerk Noord heeft een generieke havo-hbo studievaardigheden-set ontwikkeld. De set bevat een tiental studievaardigheden die zijn beschreven in deelvaardigheden en bijbehorend gedrag van leerlingen dat nodig is voor een goede aansluiting met het hbo. Deze uitwerking is ontwikkeld als hulpmiddel voor havo docenten en havo teams. Bij elke studievaardigheid is een groot aantal tips voor docenten en docententeams opgenomen.
Deelnemers van deze werkgroep krijgen een exemplaar van de studievaardigheden-set uitgereikt en we gaan discussiëren hoe havo docenten en havo teams dit instrument kunnen inzetten bij het verbeteren van het havo onderwijs.

Building Learning Power
Evie Walsma, docente Engels Lerarenopleiding Engels & Pabo

In deze workshop duiken we in de theorie van Building Learning Power en ondervinden we hoe BLP kan werken in de klas. BLP helpt ons om het leren nader te bekijken en er vervolgens mee te gaan trainen zodat in onze lessen we met lesdoelen en leerdoelen aan de slag kunnen. Door BLP kun je als docent(en) een gemeenschappelijk taal ontwikkelen om over leren te spreken en dat te bestendigen in je lessen.

‘Ik heb lef dus ik ben’
‘Het vak Nederlands aantrekkelijker’
Matijs Lipps – docent Nederlands, Dr. Nassau College Beilen

Het Manifest Nederlands op School heeft januari 2016 een boel stof doen opwaaien. In deze workshop krijg je een vernieuwde visie op het vak Nederlands met daarbij een aantal moderne werkvormen die je direct kunt inzetten in de lespraktijk.

Meer maatwerk in de Werkplaats Nederlands
Nelleke Koot – Friesland College
Mariëtte Mengerink – onderwijskundige lerarenopleiding NHL Hogeschool

Het Friesland College is vorig schooljaar gestart met Werkplaatsen Nederlands (en Rekenen) binnen diverse afdelingen. Inmiddels draaien er nu drie Werkplaatsen Nederlands met redelijk succes.
De docenten Nederlands van het FC willen graag dat het taalonderwijs meer student- en praktijkgericht wordt. De bedoeling van de Werkplaatsen is om meer aan te sluiten bij de persoonlijke leerbehoeftes van de student en om meer autonomie te geven over de inhoud en vorm van het leerproces. De motivatie voor het leren van Nederlands wordt groter, omdat de student zelf de controle heeft en bouwt aan een groter besef van verantwoordelijkheid. Daarnaast is er veel aandacht voor het koppelen van Nederlands aan praktijkopdrachten.
Tijdens deze workshop willen we onze ervaringen met jullie delen over de totstandkoming van deze Werkplaatsen Nederlands, hoe deze Werkplaatsen binnen het FC momenteel worden uitgevoerd en wat de resultaten tot nu toe zijn.
Aan het eind van de workshop heb je ook een aantal ideeën en concrete middelen gekregen die je direct in je eigen schoolpraktijk kunt gebruiken.

Weg met het leesverslag?
Jessica Hodel en Anne v.d. Werf 

Er zijn veel manieren om leerlingen een gelezen boek te laten verwerken. In de Facebookgroep Nederlands laten veel docenten zich bijvoorbeeld positief uit over ‘De boekendoos’, maar je kunt leerlingen op nog veel meer manieren over een boek laten nadenken. In deze workshop komen diverse verwerkingsvormen aan bod. Ook wordt kort ingegaan op recent wetenschappelijk onderzoek.

Wikiwijsleermiddelenplein
Sandor Lokenberg

Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Op deze site vind je meer dan 200.000 digitale lesmiddelen. Tijdens deze workshop krijgt u een korte training over de mogelijkheden van wikiwijs en hoe deze in te zetten tijdens uw lessen.

 

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.