Contactgegevens leden Aansluitingsnetwerk

Het Aansluitingsnetwerk vo-ho onderhoudt contacten met uiteenlopende doelgroepen binnen uw school. Om die goed te kunnen bedienen en te informeren over onze aansluitingsactiviteiten hebben we een contactformulier op de website voor het up-to-date houden van ons adressenbestand.

Ons verzoek is om dit in te vullen zodat wij al onze aansluitingsactiviteiten gericht onder de aandacht kunnen brengen bij u en uw collega’s.


"*" geeft vereiste velden aan

Naam van de invuller*

Aantal examenleerlingen schooljaar 2021-2022

Gegevens schoolleiding

Bestuurder
Directeur/rector
Teamleider/afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Teamleider/afdelingsleider havo/vwo bovenbouw
Teamleider/afdelingsleider havo/vwo bovenbouw
Decaan havo/vwo 1
Decaan havo/vwo 2
Zorgcoördinator
Coördinator Internationalisering

Vakgroepvoorzitters

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Frysk
Klassieke Talen
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijleer
Algemene economie
Bedrijfseconomie