Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Date VO-HO

VO-HO Fryslân wil het contact tussen VO- en HO-docenten stimuleren. Het doel is dat docenten vakinhoudelijke ontwikkelingen uitwisselen, aansluitproblemen bespreken en met oplossingen komen. Verwacht wordt dat de contacten voor een langere periode gecontinueerd blijven en mogelijk nieuwe initiatieven oplevert. Zo kan er op den duur ook een uitwisseling van studenten en leerlingen plaatsvinden. VO-HO wil als intermediair optreden bij het tot stand komen van deze contacten.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden is de opzet is zo eenvoudig mogelijk gehouden: bent u geïnteresseerd in een bezoek aan een VO- of HO-school of wilt u contact leggen met een docent uit VO of HO? Stuur een mailtje naar info@vo-ho.nl met daarin uw naam, uw mailadres, de opleiding of school waar u aan bent verbonden, uw vakgebied (vak of opleiding) en met wie u contact zou willen hebben. VO-HO kan mensen zo linken en u kunt vervolgens gezamenlijk tot een ‘date’ komen.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.