Decanendag

Vanuit het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is dertig jaar ervaring opgebouwd met succesvolle overgangen van vo naar ho. Op grond van die ervaring is gekozen voor drie thema’s:
  • Decanen
  • Onderwijsaansluiting
  • Dag
De thema’s sluiten tevens aan op de ambities van de Kennisagenda Fryslân 2019-2025 en de sectorakkoorden voortgezet en hoger onderwijs.