Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Docenten richten de “Spots on talent”

Op 23 maart 2017 ontvingen elf voornamelijk havo docenten hun certificaat voor de cursus Spots on talent in de ruimte van het Excellentieprogramma van de Hanzehogeschool in Groningen. De cursus die deze docenten hadden gevolgd, was erop gericht docenten de al dan niet verborgen talenten van hun leerlingen te herkennen, te erkennen en te stimuleren. Het ging daarbij om het ontdekken van de eigen talenten en de drive die in te zetten om een excellente leerprestatie te leveren.

Het traject Spots on talent is ontwikkeld en uitgevoerd als samenwerking van het Excellentieprogramma van de Hanzehogeschool en het X-Honours en de lerarenopleidingen van de NHL hogeschool en bestond uit in totaal zes bijeenkomsten in Groningen en Leeuwarden. Deze waren opgezet als een professionele leergemeenschappen. De uitkomst van de het traject was een experiment gericht op talentontwikkeling op de eigen school. Tijdens de slotbijeenkomst op 23 maart, demonstreerden de docenten deze experimenten en de effecten en resultaten van het leren van de leerlingen en van zichzelf. Zo was er een docent die vertelde over haar lessen die ze had vormgegeven als redactievergaderingen voor een krant of journaal over de Franse revolutie, een docent die leerlingen zelf het oordeel voor een schrijfproduct liet bepalen, zonder daarvoor van tevoren criteria aan te reiken en een docent die getalenteerd leraarschap van een collega docent in beeld had gebracht. Een andere docent had een talentenwedstrijd georganiseerd waarin leerlingen werkten aan hun Engelse woordenschat, weer een andere had een microkrediet project opgezet, waarin leerlingen met een euro zoveel mogelijk geld probeerden te verdienen. Verder was er een docent met een project voor het zelfstandig organiseren van scholierenverkiezingen, en een docent die met behulp van raadsels de leerlingen probeerde van fixed naar growth mindset te krijgen, wat betreft het vak wiskunde.

De begeleidend docenten Elles Kazemier en Riemke van der Meer reikten de certificaten uit en bedankten de docenten voor hun mooie presentaties en geweldige inzet. Oege Reitsma en Carline de Boer complimenteerden de docenten namens het excellentieprogramma van de Hanze en het X-Honours van de NHL met hun inspirerende verhalen en wensten ze veel succes met het verder aansluiten bij en  het ontwikkelen van het talent van hun leerlingen. Daarna was er nog gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over vragen in relatie tot de presentaties onder genot van een hapje en een drankje.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.