Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Docentendag vrijdag 23 juni 2017

  

Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden
Organisatie: Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân  / Van Hall Larenstein
Kosten: geen
Contact: info@vo-ho.nl
Doelgroepen: Docenten en TOA’s van havo/vwo/mbo/hbo

NB. Deze studiedag is gecertificeerd op www.registerleraar.nl; deelnemers ontvangen een certificaat met code.

Thema’s: CH2018, kunst, water, bedrijven en vakspecifiek

Komend jaar staan veel activiteiten op stapel in het kader van Leeuwarden, Fryslân, Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). Veel van de projecten hebben als doel dat zij een blijvend positieve impact hebben in onze regio. Op deze docentendag gaan we kijken welke activiteiten van CH2018 positief kunnen aansluiten op het onderwijs en uiteindelijk leerlingen helpen toerusten voor een succesvolle vervolgopleiding.

In het ochtendprogramma maakt u kennis met projecten van CH2018 / knowledge2018 en geeft Wetsus een overzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen in Leeuwarden. Aansluitend bieden we u een werkbezoek naar keuze bij Blokhuispoort,  Friesland Campina, Wetsus, Potmarge gebied of Van Hall Larenstein /NHL hogeschool met kennismaking halfaciliteiten en practicum mogelijkheden.

Het middagprogramma biedt een breed programma voor vakdocenten. U kunt naast workshops voor specifieke vakken kiezen uit vakoverstijgende werkgroepen zoals een workshop generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo, een scrum werkgroep of een bijeenkomst over talentgericht opleiden.

Programma (CONCEPT)

Ochtendprogramma

9:00     Inloop en inschrijving
9:25    Opening in auditorium door Tjalling Huisman, directeur Animals & business, Van Hall Larenstein.
9:35     Presentatie Friesland/Leeuwarden CH2018 door Oeds Westerhof.
10:00   Presentatie Wetsus / 11e faculteit RUG: ambities mondiaal, onderwijsaanbod en wetenschappelijk onderzoek in Leeuwarden, door Jan Post.
10:30   Pauze en aansluitend uiteen voor de werkbezoeken.
11:00   Start werkbezoeken (met maximum aantal deelnemers/werkbezoek):

  • Blokhuispoort: hbo projecten CH2018, kennismaking met X-honours project NHL en spin-off bedrijven
  • Wetsus: rondleiding en lezing
  • Johannes de Doper Kerk: spin-off bedrijven watertechnologie
  • Excursie in Potmarge: voorbeeld van gebiedsontwikkeling waarin historie, stadsontwikkeling en duurzaamheid zijn geïntegreerd
  • Werkbezoek / excursie bij Friesland Campina
  • Kennismaking halfaciliteiten en labpractica Van Hall Larenstein / NHL Hogeschool (Agora 1)

13:15  Lunch in studiekantine Van Hall Larenstein en informatiemarkt met o.a. Netwerk Noord jaaragenda 2017-2018.

Middagprogramma

14:00 – 15:00 Parallelsessie 1 (wijzigingen voorbehouden) klik hier voor de omschrijvingen.

1.1 Workshop generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo door Nicky del Grosso, Van Hall Larenstein.
1.2 Workshop GIS
1.3 Workshop ARDUINO in het onderwijs – een aantal varianten door Sieberen Idzenga, RUG.
1.4 Biologie lesmaterialen en plannen van DOT biologie met Peter Visser, Dingstede / Van Hall Larenstein.
1.5 Lezing duurzaamheid in de chemische industrie bij BASF door Mark van den Brink, Head of Regional Technical Center and Process & Technology Heerenveen.
1.6 Workshop: (historische) Databases in de klas, door Bert Jan Flim en Johan Beintema.
1.7 Ondersteuning WiskundeDonline voor havo en vwo vanuit NHL lerarenopleiding en RUG.

15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:30 Parallelsessie 2 (wijzigingen voorbehouden) klik hier voor de omschrijvingen. 

2.1 Bijeenkomst X-honours programma’s Friese hogescholen voor leerlingen, docenten en studenten. Contactpersoon: Nants Schilstra, NHL.
2.2 Bijeenkomst met aardrijkskunde docenten: uitwisselen ervaringen werkbezoeken, GIS workshop en afspraken voor DOT aardrijkskunde in 2017-2018. Contactpersoon: Bert Colly, Marne College.
2.3 Workshop Het vak NLT staat !  En nu verder … door Sieberen Idzenga, RUG.
2.4 BedrijfsDOT: Aansluitend op werkbezoek Friesland Campina Contactpersoon: Marieke Hornstra Moedt, AMS.
2.5 Workshop: Scrum ervaringen bij NHL lerarenopleidingen, door Francine Behnen, NHL.

16:30 – 17:00 Borrel en napraten in studiekantine

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.