Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT NLT / Wiskunde D / O&O

NLT (Natuur, Leven en Technologie)

Contactpersonen NLT: Sieberen Idzenga  en Mart Mojet.

Wiskunde D

NHL lerarenopleiding is landelijke actief voor ondersteuning van  havo Wiskunde D online. Studenten NHL beoordelen het huiswerk van leerlingen.

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.