Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Enza Zaden Award voor beste lessenserie plantenbiologie

Peter Visser, biologiedocent aan CSG Dingstede in Meppel, en Jos Kramer, biologiedocente christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, ontvangen op 30 november bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij  der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Enza Zaden Award. Ze winnen deze prijs voor hun aansprekende lessenreeks over aardappelteelt voor 6 VWO. Groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden wil met deze prijs de interesse in plantenwetenschappen stimuleren, omdat de veredelingssector grote behoefte heeft aan jongeren met een opleiding in de plantenwetenschappen. Die interesse begint met aansprekend onderwijs in plantenbiologie.

Minstens even bijzonder als de lessenreeks is het ontwikkelproces. De lessenreeks is ontstaan vanuit het Docent Ontwikkel Team (DOT) biologie dat maandelijks op vrijdagmiddag bij Hogeschool Van Hall Larenstein bijeenkomt. Dit team bestaat uit een groep  biologiedocenten die samen het biologieonderwijs willen vernieuwen en lesmateriaal ontwikkelen. Ineke de Jonge, biologiedocent bij Diermanagement, draagt ideeën bij vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein. Visser is de enthousiaste coach van het DOT biologie.  ‘Ik kan iedereen deze aanpak aanbevelen. Het is heel inspirerend om samen het vak te vernieuwen en eigentijdse lesvormen te bedenken. Ik zie de prijs als een erkenning voor deze werkwijze.’ Onderdeel van de prijs is een studiereis naar een vestiging van Enza Zaden in het buitenland. Visser en Kramer zijn ook blij met de uitnodiging van Enza Zaden om met een klas het bedrijf in Enkhuizen te bezoeken. ‘Zo’n bezoek past perfect bij het nieuwe contextgerichte leren.’

Peter Visser en Jos Kramer maakten de bekroonde lessenreeks Van aardappeleters naar cisgenese voor het nieuwe examenprogramma biologie, waarbij wordt uitgegaan van de samenhang met de praktijk. In de reeks passeren verschillende ‘contexten’ de revue, van consument tot veredelaar. Zo proeven leerlingen bijvoorbeeld in de eerste les verschillende soorten aardappelen en beoordelen ze de aardappels aan de hand van diverse criteria. Miriam Akkerman, docent Tuinbouw en Akkerbouw aan Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft daarnaast een gastles gegeven over het thema plantenveredeling. Het lesmateriaal wordt landelijk uitgerold voor alle biologen op de NIBI conferentie van 15 januari 2016.

EZA3 2015

Directeur biotechnology dr. Jeroen Rouppe van der Voort van Enza Zaden in het Hodson Huis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, reikte het Enza Zaden Adward certificaat uit. Een waardebon voor een reis naar Enza Zaden filiaal in Spanje en een volledig verzorgde excursie naar Enza Zaden naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen voor een biologie bovenbouw klas en een kistje groente (de producten die ze bij Enza Zaden veredelen).

EZA5 2015

Demopracticum met twee vrijwilligers uit de zaal. Een kleine competitie om te laten zien dat het best wat kracht kost voor een plant om water omhoog te zuigen.

 

WILD PLANTextinct

 

Extinct! Are you smarter than a plant? Is een game die ingezet wordt om planten dichter bij de leerling te krijgen. Voor meer informatie neem contact op met p.visser@dingstede.nl

Foto: Hilde de Wolf

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.