Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Zorgcafé: “Zorg voor aansluiting”

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert:

Zorg voor aansluiting”

Voor wie: mentoren/coaches, studieloopbaan begeleiders, studieadviseur, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders vanuit het vo en ho

Ons café in Campus Fryslân is een ontmoetingsplek voor vo en ho.

Thema dit keer is, hoe leerlingen uit het voortgezet onderwijs met ondersteuningsvragen in verband met bijvoorbeeld autistische kenmerken succesvol kunnen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs en hoe deze studenten goed voorbereid kunnen worden op een plek in het werkveld.

Er zijn valkuilen en succesverhalen van jongeren. Praktijkverhalen van studenten Floris en Douwe maken dat duidelijk.

Wat is de rol van het hoger onderwijs. Decanen vertellen.

De discussie kan starten. Samen zorgen we voor een goede aansluiting.

Aanmeldingsformulier klik hier

Programma

14.45 uur Inloop (koffie met koek)

15.00 uur Welkomstwoord door de heer P. Bouma, directeur Rug Campus Fryslân

15.10 uur Openingswoord door de heer K.W. van der Hoek (lid van het college van bestuur van NHL Stenden Hogeschool), namens het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

15.20 uur Praktijkverhalen van studenten Floris Hendriks (HVHL) en Douwe Wilts (RUG), link filmpje

15.50 uur Hoe zorgt het hoger onderwijs voor aansluiting? Door decanen ho

16.10 uur Discussie, hoe zorgen wij samen voor een goede aansluiting?

16.40-17.00 uur Borrel en mogelijkheid voor rondleiding Campus Fryslân

Bewuste keuzes

… van profielen

Voor de havo-3 leerlingen organiseren NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein de Wegwijsdag. De leerlingen doen vooraf een online profielkeuzecheck en volgen op basis daarvan workshops over twee werkvelden. Ze leren welke opleiding erbij horen en welke toelatingseisen deze opleidingen hebben. We helpen de leerling een profiel te kiezen waarmee ze een leuke vervolgopleiding kunnen volgen.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Aangenaam kennis te maken

… met opleidingen en studenten.

Op de Oriëntatiedag helpen Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden de havo-4 leerlingen opweg met hun studiekeuze oriëntatie. Middels een vragenlijst wordt gekeken wat de leerling al gedaan heeft en worden tips gegeven. Op de Oriëntatiedag zelf maken leerlingen -afhankelijk van hun behoefte- kennis met clusters van opleidingen of gaan ze op een speeddate met een student van een specifieke opleiding.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.