Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Jaarvergadering aansluitingsnetwerk vo-ho

Voor: directie en bestuurders vo en ho

Locatie: Lauwers College in Buitenpost

Data & tijd: dinsdag 17 september van 15.30 – 17.30 uur

Centraal thema van de bijeenkomst:

‘Eerstejaars studeren op afstand’ 

Programma onder voorbehoud

15.00 uur Inloop

15.30  – 15.45 uur Welkom door gastschool Lauwers College

15.45 – 16.15 uur Bespreking en vaststelling Beleidsplan 2020-2021 van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

16.15 – 17.00 uur Presentaties aansluitend bij het thema

17.00 – 17.30 uur Informeel afsluiten/netwerken

klik hier voor aanmelding

Bewuste keuzes

… van profielen

Voor de havo-3 leerlingen organiseren NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein de Wegwijsdag. De leerlingen doen vooraf een online profielkeuzecheck en volgen op basis daarvan workshops over twee werkvelden. Ze leren welke opleiding erbij horen en welke toelatingseisen deze opleidingen hebben. We helpen de leerling een profiel te kiezen waarmee ze een leuke vervolgopleiding kunnen volgen.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Kennismaken

… met opleidingen en studenten.

Op de Oriëntatiedag helpen Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden de havo-4 leerlingen opweg met hun studiekeuze oriëntatie. Middels een vragenlijst wordt gekeken wat de leerling al gedaan heeft en worden tips gegeven. Op de Oriëntatiedag zelf maken leerlingen -afhankelijk van hun behoefte- kennis met clusters van opleidingen of gaan ze op een speeddate met een student van een specifieke opleiding.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.