Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Netwerkdiner “Aansluiting werkt”

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert bij het netwerkdiner:

“Aansluiting werkt”

Voor wie: mentoren/coaches, studieloopbaan begeleiders, studieadviseur, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders vanuit het vo en ho.

Wij nodigen u van harte uit voor het netwerkdiner van het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân. Pitches over aansluiting van het onderwijs, aansluiting loopbaanbegeleiding (LOB-SLB) en aansluiting van de zorg. Aan tafel spreekt u met leerlingen, studenten en collega’s over deze thema’s en hun ervaringen.

Het diner wordt verzorgd door en vindt plaats in restaurant Wannee bij de Hotelopleiding van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. 

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, aanmelden niet meer mogelijk.

Eind november ontvangt u van ons het uitgebreide programma:
17.30 uur    Inloop en infomarkt
18.00 uur    Welkomswoord
18.10 uur    Aan tafel
20.00 uur   Afsluiting diner

Bewuste keuzes

… van profielen

Voor de havo-3 leerlingen organiseren NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein de Wegwijsdag. De leerlingen doen vooraf een online profielkeuzecheck en volgen op basis daarvan workshops over twee werkvelden. Ze leren welke opleiding erbij horen en welke toelatingseisen deze opleidingen hebben. We helpen de leerling een profiel te kiezen waarmee ze een leuke vervolgopleiding kunnen volgen.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Aangenaam kennis te maken

… met opleidingen en studenten.

Op de Oriëntatiedag helpen Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden de havo-4 leerlingen opweg met hun studiekeuze oriëntatie. Middels een vragenlijst wordt gekeken wat de leerling al gedaan heeft en worden tips gegeven. Op de Oriëntatiedag zelf maken leerlingen -afhankelijk van hun behoefte- kennis met clusters van opleidingen of gaan ze op een speeddate met een student van een specifieke opleiding.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.