Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Netwerkdiner thema: Studievaardig!

Restaurant Wannee

Doelgroep: docenten, decanen, onderwijsmanagers en rectoren.

Wij nodigen u van harte uit voor het derde netwerkdiner van het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân. Daar treffen op dinsdag 4 december vertegenwoordigers van alle vo-scholen en hbo-instellingen in Fryslân elkaar om in informele sfeer te brainstormen over verbetering van de aansluiting tussen het middelbaar en het hoger onderwijs.

Aan tafel met leerlingen, studenten en docenten.

Thema dit jaar is Studievaardig!

Graag nodigen we u uit voor het netwerkdiner op 4 december 2018. Het Aansluitingsnetwerk stimuleert activiteiten die de overgang van vo naar ho vergemakkelijken.  De essentie daarbij is studievaardig worden. Bij dit thema hoort een groot aantal concrete activiteiten in verband met professionaliseren van docenten, loopbaanoriëntatie en aansluitingsvraagstukken. Onderwerpen die in dit kader aan bod komen bij het netwerkdiner zijn onder andere studievaardigheden, Docent Ontwikkel Teams en aansluitactiviteiten voor leerlingen op de hogescholen. Centraal hierbij staan de verhalen van leerlingen, studenten en docenten.

Tijdens het netwerkdiner worden concrete ‘aansluitingsproducten’ uitgereikt.

De deelnemers wisselen iedere gang van tafel en dus ook van gesprekspartners. Tussen de gangen door vertellen hbo-studenten en leerlingen van Friese vo-scholen, over hun ervaringen met studiekeuze en vervolgopleiding.

Het diner wordt verzorgd door en vindt plaats bij de Hotelopleiding van NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Programma (onder voorbehoud):
17.30 uur    Inloop en infomarkt
18.00 uur    Korte inleiding
18.10 uur    Aan tafel
20.00 uur    Afsluiting diner en napraten

Voor aanmelding klik hier.

Aanmelding is mogelijk t/m 22 november a.s.

Met het oog op de beperkte capaciteit van het restaurant adviseren wij om u tijdig aan te melden. De toegang is gratis, maximaal 3 deelnemers per school.

Met succesvolle groet, mede namens de coördinatoren Jelle Nauta en Bert Colly,
Drs. Klaas-Wybo van der Hoek, voorzitter Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

Succesvolle keuzes


…. van vo-ho activiteiten.

Voor de havo-3 leerlingen wordt de Wegwijsdag georganiseerd. Het doel van deze dag is leerling helpen bij de studiekeuze. Door middel van een workshop kunnen de leerlingen zien welk werkveld er bij een studie hoort en hoe er op de hogescholen wordt gewerkt. Alle drie hogescholen doen mee: NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Verder kijken


…. dan het kaft van een leerboek.

Je vindt antwoord op de vraag: wat wil ik later nou echt gaan doen? Met vo-ho-activiteiten maak je kennis met de wereld buiten school. Op hboleeuwarden.nl vind je meer informatie over alle VO-HO activiteiten.

Gedegen voorbereiding

…. in het verleden geven garantie voor de toekomst.

Op de Oriëntatiedag maken havo-4 leerlingen kennis met verschillende opleidingsmogelijkheden bij NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL. Doel: welk profiel past bij mij?

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.