Bedrijvenbustour programma

Datum/tijd
30/06/2022
14:30-18:00


Uitnodiging Bedrijven-duurzaamheid-bustour: Aansluiting met het bedrijfsleven een verrijking voor het onderwijs

Circulair Friesland, Spark the movement en het Aansluitingsnetwerk vo-ho nodigen u uit voor onze Bedrijven-duurzaamheid-bustour op 30 juni 2022.

Deze uitnodiging is voor uzelf, of voor iemand die de instelling zou kunnen vertegenwoordigen.

Door corona kon ons bedrijfsbezoek Ekwadraat op 7 januari 2021 niet doorgaan.
Voor veel aanmelders toen een behoorlijke domper.
Mede daarom deze ‘herstart’ via een Bedrijven-duurzaamheid-bustour langs Ekwadraat en Omrin.
Voor onze (toekomstige) bedrijfsbezoeken zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) richtinggevend tijdens het aansluitingscontact tussen het voortgezet en hoger onderwijs met het bedrijfsleven.

Voor wie: vakdocenten, decanen, schoolleiders en bestuurders vo en ho
In de door ons geregelde bus is plek voor 40 deelnemers!

Aansluiting met het bedrijfsleven is een verrijking voor het onderwijs, zorgt voor een doorlopende leerlijn naar het beroepenveld.
Voorbeelden van bedrijfsaansluitingsactiviteiten, die tijdens onze bezoeken worden toegelicht zijn: gastles op school, bedrijfsbezoek voor groepen leerlingen en studenten, snuffelstage, docentstage en opdrachtgever van projecten of profielwerkstuk.

Ekwadraat en Omrin onderhouden nauwe relaties met onder andere de opleiding Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein. Studenten lopen er stage en meerdere oud-studenten zijn nu in dienst bij deze bedrijven. Een aantal van hen wordt betrokken bij het bedrijvenbezoek en de follow-up.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Programma globaal
12.00 uur Inloop bij Spark the Movement in de Kanselarij/Leeuwarden
12.20 uur Welkom en korte inleiding (toekomstige) bedrijfsbezoeken
12.30-17.00 uur Bustour langs Omrin en Ekwadraat
17.30 uur Afsluiting in de Kanselarij/Leeuwarden met een drankje en een hapje
In onze juni nieuwsbrief volgt een uitgebreide update en het definitieve programma

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 30 juni,
Namens  de organisatoren,

John Vernooij (Circulair Friesland)
Heleentje Swart (Spark the Movement)
Hilde Mesken en Bert Colly (Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân)