Internationaliseringscafé programma definitief

Datum/tijd
12/05/2022
14:30-18:00


Aanleiding

In 2021 heeft het Centre for Internationalisation of Education in samenwerking met de Nuffic onderzoek uitgevoerd naar de huidige staat van internationalisering in het onderwijs en bedrijfsleven. De rapportage (link) over dit onderzoek, inmiddels aangeboden aan de Provincie als opdrachtgever. Verder hebben we ook een van de aanbevelingen van het onderzoek wat verder uitgewerkt in een diagram (link). Als één van de eerste vervolgstappen willen we op 12 mei aanstaande een bijeenkomst houden om te gaan kijken naar welke sector wat zou kunnen doen om tot een sluitende en doorlopende leerlijn internationalisering te komen. Dit alles voor een opmars naar een provincie waar we gezamenlijk de verantwoording nemen jonge mensen zo optimaal mogelijk in deze globaliserende wereld te zetten en het vestigingsklimaat voor de provincie te optimaliseren.

Het doel van deze bijeenkomst is om stappen te zetten in de richting van het creëren van de doorlopende leerlijn internationalisering (en verwante brede vaardigheden). Aanmelden via deze link. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 12 mei,

Namens  de organisatoren,

Robert Coelen (Centre for Internationalisation of Education)
Frank Hiddink (Learning Hub Friesland)
Hilde Mesken en Bert Colly (Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân)

Uitnodiging Internationaliseringscafé in Campus Fryslân op donderdag 12 mei

In samenwerking met Learning Hub Friesland, het Centre for Internationalisation of Education en de provincie Fryslân presenteert het Aansluitingsnetwerk vo-ho ons:

Internationaliseringscafé

Voor wie: Internationaliseerders uit het onderwijs (docenten, coördinatoren, schoolleiders en  bestuurders van alle sectoren), bedrijfsleven en politiek

Ons café in Campus Fryslân is dé ontmoetingsplek voor het onderwijs met bedrijfsleven en politiek.

Thema: Doorlopende leerlijn internationalisering in Fryslân
Gedurende het laatste jaar van de pandemie heeft een team, geleid door Robert Coelen, een onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken wat betreft internationalisering van het onderwijs (alle sectoren) en het bedrijfsleven in Friesland. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er aanbevelingen richting de provincie gedaan.
De meest prangende aanbeveling gaat over het opzetten van een doorlopende leerlijn internationalisering vanaf het basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs. Net zoals we dit voor vele andere vaardigheden en vakken doen zouden we ook een leerlijn moeten creëren voor internationalisering, zonder dat dit al te veel op de huidige tijdsbesteding zoals geroosterd in het onderwijs drukt. Er is dus sprake van een geïntegreerde aanpak en niet om er een ‘vak’ bij te gaan doen.

Programma definitief
14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening plenair, welkomstwoord Hessel Bouma en ‘pitch’ van Robert Coelen (Professor of Internationalisation).
15.50-17.10 uur Werktafels doorlopende leerlijn internationalisering, internationaliseren op school en internationale projecten en didactiek.
17.10-17.30 uur Resultaten werktafels en vervolgbijeenkomst.
17.30-18.00 uur Hapje en drankje, netwerken en mogelijkheid voor rondleiding Campus Fryslân.