Jaarvergadering

Datum/tijd
09/02/2023
16:00-17:30


Bestuurders vo en ho ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Locatie: NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.