kenniscafé ‘motivatie in de klas’

Datum/tijd
17/10/2023
16:00-18:00


Hoe verhoog je als docent de motivatie van je leerlingen?

Het doel van dit café is kennis en ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen over dit onderwerp. Siebrich de Vries doet de aftrap, zij is lector vakdidactiek aan NHL Stenden en universitair docent aan de RUG. Haar expertise is professionalisering van docenten. Ze laat zien hoe docenten in de bovenbouw havo en vwo, ook in samenwerking met docenten in het hoger onderwijs, zelf aan de gang kunnen gaan om de motivatie in de klas te verhogen.

Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden

16.00 uur: workshop Siebrich de Vries

17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

Aanmeldingsformulier

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.