Loopbaancafé

Datum/tijd
14/04/2022
14:30-18:00


In samenwerking met Van Hall Larenstein, NHL Stenden, RUG Campus Fryslân, Expertisepunt LOB en decanenkring Friesland presenteert het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân:

Loopbaancafé: van loopbaanoriëntatie (LOB) naar studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Voor wie: decanen, mentoren, leerlingbegeleiders, LOB coördinatoren, SLB’ers, schoolleiders vo en ho

Ons café in Campus Fryslân is dé ontmoetingsplek voor vo en ho.

Thema: Van LOB naar SLB.
Tijdens het  loopbaancafé  staat de doorlopende leerlijn van LOB naar SLB centraal.

Hoe wordt in het voortgezet onderwijs vorm en inhoud gegeven aan loopbaankeuzes? En in het hoger onderwijs? Hoe zit het met de loopbaanverbinding tussen voortgezet en hoger onderwijs? Aan drie werktafels worden dit soort vragen besproken en via eigen ervaringen en expertise van antwoorden voorzien.

Yudi Hoekstra, Inleider en pitcher, navigeert ons naar loopbaansucces.

Doel is om met elkaar kennis te delen en van elkaar te leren.

Programma globaal
14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening plenair, daarna ‘pitch’ van Yudi Hoekstra: “De guru op het gebied van coaching en loopbaanbegeleiding”.
15.45-16.45 uur Werktafels doorlopende leerlijn, van LOB naar SLB
16.45-17.15 uur Resultaten werktafels en discussie
17.15-18.00 uur Hapje en drankje, netwerken en mogelijkheid voor rondleiding Campus Fryslân.

Aanmeldingsformulier
U kunt zich aanmelden via de link door het aanmeldingsformulier loopbaancafé in te vullen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 14 april,

Namens  de organisatoren,

Froukje Mosterman (Van Hall Larenstein)
Inge Toering (NHL Stenden)
Engelien Reitsma (RUG Campus Fryslân)
Rolienke van der Velde (Expertisepunt LOB)
Els Zoer (Decanenkring Friesland)
Hilde Mesken en Bert Colly (Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân)