Netwerkdiner

Datum/tijd
09/02/2023
17:30-21:30


Het netwerkdiner van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is voor: mentoren, docenten, coaches, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, zorgcoördinatoren, decanen, schoolleiders en bestuurders voortgezet en hoger onderwijs.

Het thema is Kansengelijkheid. Hoe wordt in het voortgezet onderwijs vorm en inhoud gegeven aan kansengelijkheid? En in het hoger onderwijs? Hoe zit het met de loopbaanverbinding en aanvullende voorzieningen tussen voortgezet en hoger onderwijs? Aan de dinertafels worden dit soort vragen besproken en via eigen ervaringen en expertise van antwoorden voorzien.

Het diner wordt verzorgd door en vindt plaats in restaurant Wannee bij de Hotelopleiding van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
Inloop vanaf 17.30 uur, dineren tot 20.00, wij kunnen rekening houden met eetwensen.