Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Jubileumsymposium Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân

Thema: Regionale vo-ho netwerken naar 2032
Plaats: Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden
Entree: Ingang naast Randstad, schuin tegenover Campus Café
Datum en tijd: woensdag 18 januari, 12:30 – 17:15 uur

Aanmeldingsformulier: Klik hier.

Het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân is het oudste bestaande vo-ho netwerk in Nederland. Alle Friese vo- en ho-instellingen zijn erbij aangesloten met als gezamenlijk doel om de overgang van het voortgezet onderwijs naar de vervolgopleiding zo soepel en succesvol mogelijk te laten verlopen.

Om ons 25-jarig bestaan te vieren organiseren wij op 18 januari 2017 een jubileumsymposium waarvoor wij – naast vertegenwoordigers van de aangesloten onderwijsinstellingen – vertegenwoordigers van alle vo-ho netwerken in Nederland willen uitnodigen. De centrale vraag zal luiden: welke mogelijkheden zijn er voor (nieuwe) aansluitingsnetwerken om een bijdrage te leveren aan toekomstgericht onderwijs? Dit sluit aan bij het voornemen van OC&W om per 1 januari 2018 de totstandkoming van regionale vo-ho netwerken te stimuleren en bij de uitwerking van het eindadvies van Platform Onderwijs2032.

Het symposium valt samen met onze jaarlijkse WegWijsDag. Tijdens dit evenement komen alle ruim 1.800 Friese havo 3 leerlingen naar de drie Leeuwarder Hogescholen om zich onder begeleiding van hbo-studenten te oriënteren op hun profielkeuze. Door een bezoek aan een van de workshops van de WegWijsDag kunnen de deelnemers aan het symposium direct in de keuken kijken bij de grootste studiekeuzeactiviteit in Fryslân.

Tijdens het symposium komt een groot aantal aspecten van de aansluiting tussen vo en ho aan de orde. De voorzitter van de Hbo-raad, de heer Thom de Graaf, de heer Theo Douma namens Platform Onderwijs2032 en mevrouw Brigitte Lentz van OC&W verzorgen de keynotes. Een vo-docent en een hbo-docent schetsen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen waar het gaat om de aansluiting vo-ho. DUO is aanwezig met een presentatie over doorstroomcijfers en de mogelijkheden om die via regionale netwerken terug te koppelen naar de onderwijsinstellingen. Een forumdiscussie over de aansluitingsproblematiek sluit het programma af. Tussendoor vertellen hbo-studenten over hoe zij de overgang tussen de middelbare school en de vervolgopleiding hebben ervaren.

Wij hebben de overtuiging dat uw aanwezigheid op ons symposium zeer zal bijdragen aan het streven om de aansluiting tussen vo en ho in ons land te verbeteren. U kunt zich aanmelden via https://www.vo-ho.nl/jubileumsymposiumaansluitingsnetwerk-vo-ho-fryslan-2/

Drs. K.W. (Klaas-Wybo) van der Hoek
Vicevoorzitter CvB Stenden Hogeschool
Voorzitter stuurgroep Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân

PROGRAMMA SYMPOSIUM

12:30 uur Ontvangst bij het auditorium met uitzicht op de WegWijsDag
13:00 uur Opening in auditorium door de heer Klaas-Wybo van der Hoek, vicevoorzitter CvB Stenden
13:10 uur Keynote van mevrouw Brigitte Lentz (projectleider OC&W doorstroom vo/mbo-ho) over stimuleren van regionale aansluitingsnetwerken
13:25 uur Keynote van de heer Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen)
13:45 uur Keynote van de heer Theo Douma (Platform Onderwijs2032)
14:05 uur Student pitch (Hogeschool Van Hall Larenstein)
14:10 uur Miljenko Braam (CSG Comenius) over aansluiting vanuit vo-perspectief
14:30 uur Kijkje bij de tweede workshopronde van de WegWijsDag
14:45 uur Pauze / infomarkt vo-ho
15:00 uur Marije Nieuwenhuizen (Hogeschool Van Hall Larenstein) over generieke havo-hbo studievaardigheden vanuit hbo-perspectief
15:15 uur Student pitch (Stenden Hogeschool)
15:20 uur Mark de Boer (DUO) over (beschikbaarheid van) doorstroomcijfers
15:35 uur Student pitch (NHL Hogeschool)
15:40 uur Forumdiscussie over aansluitingsnetwerken met afgevaardigden uit vo en ho
16:10 uur Afsluiting
16:20 uur   Borrel/netwerken in lounge Hotel Stenden

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.