Komende kenniscafés

11 april 2024, thema PWS

Het PWS (ProfielWerkStuk) is op havo en vwo de meesterproef waarin alle onderzoeksvaardigheden samenkomen. Een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Een mooie gelegenheid om de samenwerking op te zoeken.

In dit kenniscafé komen we als onderwijsprofessionals van het vo en het ho met elkaar in contact om van en over elkaar te leren en de samenwerking op te zoeken.

Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden

15.45 uur: inloop met koffie/thee

16.00 uur: start

17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

18 juni 2024, thema havo P

Havo P staat voor het praktijkgerichte vak op de havo. Het doel van HavoP is onderwijs bieden dat aansluit bij de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn en om de relevantie te zien van wat ze leren. De havisten doen examen in het vak HavoP.

Tijdens dit kenniscafé gaan we in op de invoering van havo P. Leren van elkaars ervaringen en ideeën opdoen. En waar kunnen we de samenwerking met het hoger onderwijs inzetten?

 

Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden

15.45 uur: inloop met koffie/thee

16.00 uur: start

17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

Eerdere kenniscafés

13 februari 2024, thema Ondersteuning

Tijdens dit ondersteuningscafé brengen we ondersteuningsmedewerkers van vo en ho met elkaar in contact. Hierdoor ontstaat meer inzicht in elkaars werk en blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. info@vo-ho.nl Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden 15.45 uur: inloop met koffie/thee 16.00 uur: start 17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

11 april 2024, thema PWS

Tijdens dit kenniscafé brengen we onderwijsprofessionals van vo en ho met elkaar in contact. Heb je belangstelling of inbreng voor dit thema, laat het ons weten! info@vo-ho.nl Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden 15.45 uur: inloop met koffie/thee 16.00 uur: start 17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

18 juni 2024, thema havo P

Tijdens dit kenniscafé brengen we onderwijsprofessionals van vo en ho met elkaar in contact. Heb je belangstelling of inbreng voor dit thema, laat het ons weten! info@vo-ho.nl Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden 15.45 uur: inloop met koffie/thee 16.00 uur: start 17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

7 december 2023, thema Artificial Intellegence

Dedmer Swart neemt ons mee in deze nieuwe wereld, die voor sommige al niet zo heel nieuw meer is. AI kan heel veel voor je doen, voor zowel de docent als de student. Maar je hebt kennis en wijsheid nodig om te bepalen of wat AI aanlevert ook juist is.
Wat is de invloed van AI op de toetsing, het onderwijsontwerp en de onderwijsuitvoering? Het proces wordt belangrijker, er kan niet meer alleen beoordeeld worden op een verslag (maar wisten we dat niet eigenlijk al?).
Hoe gaat een schoolorganisatie om met AI? Is er al (nagedacht over) beleid?

17 oktober 2023, thema Motivatie

Hoe verhoog je als docent de motivatie van je leerlingen? Siebrich de Vries, lector vakdidactiek aan NHL Stenden en universitair docent aan de RUG, geeft inzicht in de oorzaken van motivatieverlies. Welke elementen zijn er nodig om gemotiveerde leerlingen te krijgen? Haar expertise is professionalisering van docenten. Ze laat zien hoe docenten in de bovenbouw havo en vwo, ook in samenwerking met docenten in het hoger onderwijs, zelf aan de gang kunnen gaan om de motivatie in de klas te verhogen. In deze workshop hebben we kennis gemaakt met de methode Lesson Study, we zetten een eerste stap in zo'n proces waarbij je als team samenwerkt aan verbetering van je eigen onderwijs. Je stelt samen de onderzoeksvraag vast en gaat samen op zoek naar oplossingen, die je vervolgens toetst in de praktijk en weer bijstelt indien nodig. Zo wordt vooral het effect op de leerling bestudeerd en niet vergeten!

Basisboek Lesson Study in de lerarenopleiding begeleidt (aanstaande) leraren bij het vorm en inhoud geven aan hun professionele ontwikkeling. Het is gebaseerd op de vijf big ideas van Lesson Study: focus op het leren van leerlingen, integreren van externe kennis in de praktijk, onderzoeken van de eigen praktijk, productief samenwerken en cyclisch werken. Elk big idea wordt in heldere taal uitgelegd en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ook is er ruim aandacht voor de dilemma’s in het Lesson Study-proces.