Komende kenniscafés

7 december 2023, thema Artificial Intellegence

Wat kan AI voor jou als docent betekenen? Dit kenniscafé gaat over Artificial Intelligence en hoe dit in de onderwijspraktijk te gebruiken is. Hoe ga je hier als docent mee om en wat kan het voor jou betekenen? Locatie: Living Lab, Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden 15.45 uur: inloop met koffie/thee 16.00 uur: start 17.30 uur: netwerkborrel (met lekkere hapjes)

Eerdere kenniscafés

17 oktober 2023, thema Motivatie

Hoe verhoog je als docent de motivatie van je leerlingen? Siebrich de Vries, lector vakdidactiek aan NHL Stenden en universitair docent aan de RUG, geeft inzicht in de oorzaken van motivatieverlies. Welke elementen zijn er nodig om gemotiveerde leerlingen te krijgen? Haar expertise is professionalisering van docenten. Ze laat zien hoe docenten in de bovenbouw havo en vwo, ook in samenwerking met docenten in het hoger onderwijs, zelf aan de gang kunnen gaan om de motivatie in de klas te verhogen. In deze workshop hebben we kennis gemaakt met de methode Lesson Study, we zetten een eerste stap in zo'n proces waarbij je als team samenwerkt aan verbetering van je eigen onderwijs. Je stelt samen de onderzoeksvraag vast en gaat samen op zoek naar oplossingen, die je vervolgens toetst in de praktijk en weer bijstelt indien nodig. Zo wordt vooral het effect op de leerling bestudeerd en niet vergeten!

Basisboek Lesson Study in de lerarenopleiding begeleidt (aanstaande) leraren bij het vorm en inhoud geven aan hun professionele ontwikkeling. Het is gebaseerd op de vijf big ideas van Lesson Study: focus op het leren van leerlingen, integreren van externe kennis in de praktijk, onderzoeken van de eigen praktijk, productief samenwerken en cyclisch werken. Elk big idea wordt in heldere taal uitgelegd en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ook is er ruim aandacht voor de dilemma’s in het Lesson Study-proces.