Leerlingen

Ook is het Aansluitingsnetwerk betrokken (werkgroep Communicatie) bij de aansluitingsactiviteiten voor leerlingen.
• Wegwijsdag
• Oriëntatiedag
• Opendagen
• Meeloopdagen, Proefstuderen

Voor een overzicht van alle leerlingenactiviteiten kijk op de website aansluitingvoho.nl. Op deze leerlingen website zijn tevens te vinden alle opleidingen en studies van NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. Daarnaast is de website een hulpmiddel bij de profielkeuze en studiekeuze van de leerlingen.