Loopbaanleren

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richten zich niet alleen op keuzemomenten zoals de studiekeuze. Deze activiteiten hebben zich ontwikkeld tot een proces van loopbaanleren, waarin een leerling en student zich ontwikkelt in vijf loopbaancompetenties: kwaliteitsreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Zowel in het vo als ho is er steeds meer aandacht voor deze loopbaancompetenties.