Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Het profielkeuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) in bovenbouw havo en vwo is samengesteld uit modules. Hogeschool Van Hall Larenstein/NHL Hogeschool ondersteunt in totaal acht gecertificeerde Havo NLT modules. Het onderhoud van deze modules vindt plaats vanuit regionaal bèta steunpunt Noord waarin een studiestijgerwerkgroep NLT actief is. Deze werkgroep organiseert workshops op studiedagen en ondersteunt de modules met o.a. leskisten.

Hieronder vindt u een overzicht van de modules:

  Havo NLT modules Regionaal steunpunt Noord Bijzonderheden
1 Maak het verschil Ook geschikt als Wiskunde D module
2 Een waarheid als een koe Rose gist voor practicum leverbaar*
3 Veiliger met kaart en GIS In ontwikkeling: verbreding met onderwerp biodiversiteit (feb. 2013)
4 Waterzuivering Leskisten beschikbaar
5 Het beste ei (start module) Aanvullend lesmateriaal ontwikkeld, beschikbaar op dvd, in ontwikkeling game bij de module (najaar 2012).
6 De bodem leeft Schimmel voor practicum leverbaar*; leskisten beschikbaar
7 Wat zeg je? Digitale ingangstoetsen op dvd
8 Glastuinbouw en energie  

 

Het leerlingmateriaal van al deze modules is beschikbaar op www.betavak-nlt.nl In het vaklokaal NLT staan aanvullende materialen voor leerlingen (zie www.vaklokaal-nlt.nl)

* Rose gist (snoepjes proef) en schimmel (compost power proef) zijn leverbaar voor 50 euro via hogeschool Van Hall Larenstein, contactpersoon: Anneke Vaartjes (anneke.vaartjes@wur.nl) en Anita Wiersma (anita.wiersma@wur.nl); met ingang van 2013 zijn de kosten verlaagd van 100 naar 50 euro. Zie ook onder documenten van beide modules op de dvd.

Contactpersonen voor de havo modules van steunpunt Noord zijn Mart Mojet (m.mojet@rsg-sneek.nl ) en Jelle Nauta (jelle.nauta@wur.nl ). Hier kunt u uw vragen over bovenstaande modules kwijt.

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.