Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân
Doelgroep Datum Titel
Werkgroep, werkgroepen 8 november 2018 LOB-communicatie
werkgroepen 15 november 2018 Werkgroep Studievaardigheden
werkgroepen 22 november 2018 Werkgroep PWS – onder voorbehoud
Docenten 23 november 2018 Talenconferentie
Managers 29 november 2018 Stuurgroepvergadering
Decanen, Docenten, Managers 4 december 2018 Netwerkdiner thema: Studievaardig!
werkgroepen 17 januari 2019 Werkgroep Studievaardigheden
werkgroepen 24 januari 2019 Werkgroep PWS – onder voorbehoud
werkgroepen 31 januari 2019 LOB-communicatie
Managers 7 februari 2019 Stuurgroepvergadering

Netwerkbijeenkomsten

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.