Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân
Datum Titel
17 januari 2019 Werkgroep Studievaardigheden
24 januari 2019 Werkgroep PWS – onder voorbehoud
31 januari 2019 LOB-communicatie
14 februari 2019 Werkgroep Studievaardigheden
14 maart 2019 Werkgroep Studievaardigheden
4 april 2019 LOB-communicatie
11 april 2019 Werkgroep PWS – onder voorbehoud
9 mei 2019 Werkgroep Studievaardigheden
6 juni 2019 LOB-communicatie
13 juni 2019 Werkgroep PWS – onder voorbehoud

Netwerkbijeenkomsten

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.