Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Lezing Hans Derksen

Dr. Hans Derksen is lector Biobased Economy bij Hogeschool Van Hall Larenstein en tevens projectleider van het VHL Center of Expertise Biobased Economy, een initiatief gericht op onderwijsontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van biomassabenutting.

In een duurzame samenleving zal het gebruik van groene, hernieuwbare grondstoffen van steeds groter belang worden ter aanvulling en vervanging van schaarser en duurder wordende fossiele grondstoffen. Deze overgang naar een meer “biobased” economie brengt veranderingen met zich mee in onze manier van denken en werken. Enerzijds technologische veranderingen, omdat grondstoffen die afgeleid zijn van biomassa nou eenmaal verschillen van fossiele grondstoffen en dus ook anders verwerkt en in productieprocessen ingezet dienen te worden. Anderzijds ook meer mensgerichte veranderingen, omdat de maatschappij een zwaarder belang zal moeten hechten aan duurzame oplossingen om onze nakomelingen ook een menswaardig bestaan te kunnen bieden.

Deze transitie naar een meer biobased economie zal niet alleen leiden tot nieuwe maatschappelijk verantwoorde bedrijvigheid, maar zal daaraan gekoppeld ook afgestudeerden gaan vergen met andere, meer multidisciplinaire competenties dan nodig waren in de “oude” economie. Met name voor jongeren zullen de fossiele bomen immers niet meer tot in de hemel groeien! Tegelijkertijd ligt bij hen ook de sleutel tot de toekomst: creatieve bèta studenten met een gevoel voor duurzame technologie en biobased oplossingen zullen de innovaties kunnen vormgeven die voor een duurzame samenleving nodig zullen zijn.

Hans zal ook aangeven welke onderwijsmaterialen aansluiten op dit thema.

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.