Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Netwerkdiner dinsdag 12 december 2017

Restaurant Wannee


Doelgroep: rectores, onderwijsmanagers, decanen en docenten vo & ho

Wij nodigen u van harte uit voor het derde netwerkdiner van het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân. Daar treffen op dinsdag 12 december vertegenwoordigers van alle vo-scholen en hbo-instellingen in Fryslân elkaar om in informele sfeer te brainstormen over verbetering van de aansluiting tussen het middelbaar en het hoger onderwijs.

De deelnemers wisselen iedere gang van tafel en dus ook van gesprekspartners. Tussen de gangen door vertellen Hbo-studenten – oud-leerlingen van Friese vo-scholen – van hun ervaringen met de aansluiting tussen hun middelbare school en hun vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Het diner wordt verzorgd door en vindt plaats bij de Hotelopleiding van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. 

Programma (onder voorbehoud):
17.30 uur    Inloop en infomarkt
18.00 uur    Korte inleiding
18.10 uur    Aan tafel
20.00 uur    Afsluiting diner

Er is plaats voor 70 deelnemers, aanmelden is niet nog mogelijk.

Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.