Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Netwerkdiner dinsdag 3 december 2019

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert bij het netwerkdiner:

“Aansluiting werkt”

Voor wie: mentoren/coaches, studieloopbaan begeleiders, studieadviseur, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders vanuit het vo en ho.

Wij nodigen u van harte uit voor het netwerkdiner van het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân. Pitches over aansluiting van het onderwijs, aansluiting loopbaanbegeleiding (LOB-SLB) en aansluiting van de zorg. Aan tafel spreekt u met leerlingen, studenten en collega’s over deze thema’s en hun ervaringen.

Het diner wordt verzorgd door en vindt plaats in restaurant Wannee bij de Hotelopleiding van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. 

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, voor aanmelding klik hier.

Eind november ontvangt u van ons het uitgebreide programma:
17.30 uur    Inloop en infomarkt
18.00 uur    Welkomswoord
18.10 uur    Aan tafel
20.00 uur   Afsluiting diner

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.