Het goede gesprek

In “Kronkelige en rechte leerwegen” zijn zeven kwesties benoemd die de komende tijd een goed gesprek van de aangesloten instellingen waard zijn. Het Aansluitingsnetwerk en zijn stuurgroep  mogen het tot hun taak rekenen dat gesprek vorm te geven. Ze kunnen het aansluitingswerk en het Aansluitingsnetwerk in de een nieuwe fase brengen. In het jubileumboek is het als volgt geformuleerd:

“Tot slot zijn er zeven kwesties die een goed, indringend en fundamenteel gesprek behoeven in de kring van het Aansluitingsnetwerk:

  • de hardnekkige grote uitval en switch in het hoger onderwijs naast een zeer hoog slagingspercentage bij de middelbare schoolexamens;
  • de krimp van het aantal leerlingen en studenten in de regio;
  • de geringe Friese participatie aan het hoger onderwijs,
  • de kansengelijkheid,
  • het schaduwonderwijs met commerciële aanbieders,
  • de achterblijvende jongens en
  • het centraal examen.

Ze hebben een grote reikwijdte en zijn strategisch van aard. Bovendien vertonen ze samenhang. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op en aanpak van deze kwesties kan bij uitstek in het Aansluitingsnetwerk plaatsvinden. Uiteindelijk zullen leerlingen en studenten daar wel bij varen”.  (Van der Hoek, 2021, pp. 157-158).

Bestelformulier: ” “Kronkelige en rechte leerwegen”.