Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn onmisbaar bij de overstap van het vo naar het ho. Een belangrijke oorzaak van studieproblemen en uitval in het ho is een gebrek aan studievaardigheden. Het gaat dan onder meer om samenwerken, communiceren en plannen. De ervaring leert dat winst in studiesucces te behalen valt als leerlingen en studenten in hun onderwijs werken aan levensechte projecten waarbij zij moeten samenwerken met externen en met elkaar. Dat motiveert hen en stimuleert ook tot het behalen van betere onderwijsresultaten. Samen studeren, ook bij reguliere vakken, verdient meer aandacht en heeft velerlei voordelen, ook sociaal en communicatief. In het vo zien we steeds meer scholen die leerlingen vanuit vakken externe opdrachten of zelfs bedrijfsprojecten aanbieden. Andere scholen bieden leerlingen bij vaklessen gastlessen aan door studenten of vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en het lokale bestuur. Ook op dit gebied kan Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân de komende jaren de instellingen van dienst zijn. .