Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Onderwijscafé “Duurzaam onderwijs werkt”

Helaas moeten wij mededelen dat het Onderwijscafé “Duurzaam onderwijs werkt” op donderdag 2 april 2020 niet door kan gaan i.v.m. de maatregelen omtrent het Coronavirus.

Wij hopen dat het Onderwijscafé op een later moment toch een vervolg kan krijgen, dit communiceren wij t.z.t. via de website en nieuwsbrief.

Voor wie: iedereen die met onderwijsvernieuwing bezig is binnen vo en ho

Ons café in Campus Fryslân is een ontmoetingsplek voor vo en ho.

Hoe kunnen wij leerlingen en studenten motiveren en actiever krijgen?

Welke vakdidactische middelen kunnen we daarvoor inzetten? Helpen doorlopende leerlijnen daarbij? De contouren van ‘duurzaam onderwijs’ worden plenair geschetst, zelf werken jullie de praktijk in ons café uit. Maak een rondje langs de cafétafels voor informatie over ‘duurzaam onderwijs’. Onze tafelthema’s zijn: Circulaire profielprojecten 3 havo/vwo en hoger onderwijs, Generieke studievaardigheden, Real-life projecten bij technasia, (wereld)Burgerschap, Docent Ontwikkelteam natuurprofiel, Gamma DOT (ak, gs, ma en ec werken samen), DOT-i duurzaam internationalisering, Aansluitingsnetwerk presenteert leren, kiezen, zorg.

Programma

14.45 uur Inloop

15.00 uur Opening plenair, welkomstwoord door dhr P. Bouma namens de RUG Campus Fryslân en de contouren van ‘duurzaam onderwijs’ geschetst door dhr. K.W. van der Hoek (CvB NHL Stenden).

15.45 – 16.45 uur Langs onze cafétafels voor onderwijsinspiratie

16.45 uur Gezamenlijke afsluiting en uitreiking deelnemerscertificaat

17.00 – 17.30 uur Borrel, netwerken en mogelijkheid voor rondleiding Campus Fryslân

Aanmeldingsformulier

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.