Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Onderzoek onder eerstejaarsstudenten in Coronatijd

Decaan Bert Kingma van het Lauwers College heeft in december 2020 een vragenlijst verspreid onder eerstejaars studenten uit Friesland, Groningen en Drenthe met een respons van 1500. Ruim 90% van de studenten beoordeelt het onderwijs in coronatijd positief en hebben begrip voor de moeilijke situatie. Het aantal uren fysiek onderwijs in het hbo was 25% en in het wo 12%. Opvallend is dat de percentages per opleiding sterk verschillen. De waardering van het onderwijs was met een 7,5 ruim voldoende.

In de periode tussen 7 december 2020 en eind februari 2021 is aan studenten die in 2019/2020 in het examenjaar van havo of vwo zaten op een school in Friesland, Groningen of Drenthe een vragenlijst gestuurd. Uit de ruim 1500 reacties blijkt onder andere dat bijna 80% van deze leerlingen zijn gaan studeren aan de noordelijke hogescholen, namelijk Rijksuniversiteit Groningen (24%), NHL/Stenden (23,5%), Hanzehogeschool (23,4%), Windesheim (4,8%) en Van Hall Larenstein (3,6%).

In de onderstaande tabel zien we een groot verschil in het aantal uren fysiek en online onderwijs tussen hbo en wo. Hoewel het aantal uren fysiek onderwijs in het gehele onderwijs laag was, waren de fysieke uren in het hbo 2x zo groot als in het wo. In het wo gaven 44% van de studenten helemaal geen fysieke lessen te hebben (in tegenstelling tot 19% bij hbo).

Voorbeelden van studies waar geen fysiek les werd gegeven, zijn:

  • Rechten (hbo en wo)
  • Economische studies (hbo en wo) – bijv. Bedrijfskunde, International Business, commerciële economie
  • Talen en cultuur (wo) – bijv. American Studies, Europese taal en cultuur, communicatie en media
  • Sociale studies (wo) – bijv. Psychologie, Pedagogische wetenschappen
  • ICT-studies (hbo) – bijv. Informatica, Communication and multimediadesign
  • Medische studies (wo) – bijv. geneeskunde, biology, pharmacy

 

Hieronder staan de algemene waarderingen per onderwijsinstelling en ook de waarderingen van de kwaliteit van fysieke en online lessen.

Gemiddeld aantal uren per week Waardering van kwaliteit
Waardering fysiek online fysieke les online les
algemeen 7,5 3,7 11,7 6,5 6,1
Hanzehogeschool 7,3 4,0 12,0 6,8 6,0
Van Hall Larenstein 7,7 7,1 13,6 7,6 6,2
NHL Stenden Leeuwarden 7,4 3,9 9,8 6,9 5,6
Rijksuniversiteit Groningen 7,5 1,5 12,0 5,3 6,5

 

Opvallend was wel dat studenten het aantal lesuren en de kwaliteit niet heel positief waarderen, maar dat de scholen / opleidingen door deze leerlingen wel positief worden gewaardeerd. Een gemiddelde van een 7,5 is een mooi cijfer.

De onderstaande stellingen zijn aan de studenten voorgelegd.

algemeen Hanze HVHL NHLS RUG
Er is een goede balans tussen fysiek onderwijs en online onderwijs. 17,3% 21,7% 29,6% 15,2% 11,0%
De opleiding doet haar best. Het is niet optimaal, maar het beste wat volgens mij mogelijk is 64,9% 65,4% 63,0% 67,4% 65,9%
Het later (weer) terugkijken van lessen via internet vind ik fijn 42,2% 35,5% 59,3% 37,6% 55,2%
Ik vind het eigenlijk wel goed dat ik vaker thuis ben 13,6% 15,8% 18,5% 11,2% 15,9%
Er is voor mij te weinig mogelijkheid om naar school te gaan 29,3% 24,2% 18,5% 35,1% 34,6%
Het online volgen van lessen valt tegen 57,5% 44,5% 48,1% 46,9% 41,2%
Ik vind dat de opleiding niet goed omgaat met het onderwijs in corona-tijd 5,3% 5,6% 0,0% 7,6% 5,2%

 

Uit dit overzicht komt naar voren dat de meeste studenten niet vinden dat er een goede balans is tussen fysiek en online les. Van Hall Larenstein komt er nog het beste (of is hier “minst slechte” op zijn plaats?). Ongeveer 2 van de 3 leerlingen vindt wel dat de opleiding haar best doet. Bij Van Hall Larenstein ervaart een kleiner deel van de studenten dat er te weinig mogelijkheid is om naar school te gaan dan bij de andere instellingen. Wellicht dit aan de mogelijkheden die er liggen om naar de instelling te gaan voor practica. Een helft van de leerlingen valt het online volgen van onderwijs tegen.

Positief is dat het merendeel van de studenten (meer dan 90%) dat de opleidingen goed omgaan met het onderwijs in Coronatijd.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.