Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Over VO-HO

Het aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân is het hele schooljaar actief op verschillende niveaus voor leerlingen om hun aansluiting tussen Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Samenwerken door netwerken

Docenten en managers van vo-scholen en ho-scholen werken samen in het aansluitingsnetwerk VO-HO aan een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding van vo-leerlingen in Friesland. Het netwerk is toegankelijk voor alle docenten, decanen en managers die hieraan een bijdrage willen leveren.

Gezamelijke activiteiten

Voor verschillende doelgroepen coördineert het netwerk activiteiten:

Ook meedoen?

Neem contact op met een van de coördinatoren als u meer wilt weten over de bovenstaande activiteiten en over uw mogelijke participatie daarin. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het onderstaande formulier.

Met elkaar

Visie

Het netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vier onderwijsmanagers uit het VO, drie onderwijsmanagers van de Friese hogescholen en een vertegenwoordiger van de propedeuse Rechten van de RUG te Leeuwarden.

Lees meer over VO-HO

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.